Rekultivace a revitalizace

Transfery živočichů před postupem těžby lomu Jiří budou pokračovat do podzimu. Nejčastěji se týkají obojživelníků, kteří jsou přemísťováni do náhradních biotopů v širokém okolí.

Areál v sousedství Elektrárny Tisová se stane jedinou průmyslovou zónou v Karlovarském kraji, která vedle napojení na dálnici bude mít i železniční vlečku.

Sokolovská uhelná vynaložila v roce 2014 na obnovu krajiny na Sokolovsku 44 milionů korun. Lesníkům i zemědělcům ale dělá problémy přemnožená vysoká zvěř.

Pravidelná péče o krajinu pomáhá její obnově a je účinnou prevencí šíření invazních rostlin. Ty se díky dlouhodobé péči na pozemcích Sokolovské uhelné téměř nevyskytují

Z polí Sokolovské uhelné zmizí žluté lány řepky. Zda krávy "uživí" novou bioplynovou stanici, nebo na Sokolovsku poroste čirok bude zřejmé až za několik měsíců.

Stavba z 50. let minulého století už nesloužila svému účelu. Řidiče čeká ještě několik dnů kyvadlového provozu kvůli dokončování úprav opěrné zdi u silnice.