Základní filozofie

Základní filozofie

Téměř 4,5 miliardy korun investovala od svého založení v roce 1994 společnost Sokolovská uhelná do ekologických opatření. Je tak jednoznačně největším investorem v oblasti ekologie v regionu a dlouhodobě patří i ke špičkám v rámci České republiky.

Těžba hnědého uhlí a jeho zpracování jsou procesy které s sebou přináší zvýšené zatížení životního prostředí. Společnost Sokolovská uhelná dlouhodobě vytváří kroky nezbytné pro minimalizaci těchto dopadů na ekosystém i obyvatele regionu.

V těžební oblasti firma realizovala nebo průběžně realizuje celou řadu ekologických opatření. Za všechny například pravidelné transfery živočichů a rostlin před postupem těžby do nových lokalit, čištění důlních vod nebo zkrápění exponovaných úseků kvůli snížení prašnosti.

Ještě razantněji pak od svého vzniku Sokolovská uhelná postupovala ve zpracovatelské části. Mezi nejvýznamnější ekologické investice zde patří odsíření obou elektráren, instalace elektroodlučovačů pevných částic na sušárně briketárně i teplárně, nebo technologie termické likvidace zapáchajících odpadních plynů. I díky těmto krokům jsou emise ze zpracovatelské části pod hranicí těch nejpřísnějších ekologických norem a často i zcela pod hranicí měřitelnosti.

V oblasti revitalizace území postižených těžbou uhlí firma zahlazuje systematicky vlivy hornické činnosti a dlouhodobě přetváří takto obnovená území v hodnotné krajinné celky. A to jak z hlediska vytváření biologicky hodnotných ekosystémů, tak tvorby podmínek pro rekreační vyžití člověka v krajině. Příkladem je například koupaliště Michal, golfové hřiště v Dolním Rychnově, naučná stezka na Podkrušnohorské výsypce nebo budované jezero Medard.