Semináře

Níže je uveden seznam seminářů, které oddělení vzdělávání připravuje. Kliknutím na název semináře si můžete zobrazit podrobnosti, a pokud je registrace aktivní, lze se již online přihlásit!
Vaše osobní údaje, které v přihlášce uvedete, budou po ukončení semináře trvale smazány. Osobní údaje, které slouží k evidenci účastníků, vydání osvědčení, prezenci a případné fakturaci se řídí Spisovým a skartačním řádem Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.

Seminář Datum konání Místo konání Online přihláška
Zaměstnávání cizinců v ČR - pro začátečníky 25.02.2019 08:30 Sokolov, Jednoty 1628, 9. patro
Daň z příjmů právnických osob a daňové přiznání 2018 12.03.2019 08:30 Sokolov, Jednoty 1628, 9. patro
Jak hořet, ale nevyhořet (syndrom vyhoření) 19.03.2019 08:30 Sokolov, Jednoty 1628, 9. patro
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích 25.04.2019 09:00 Sokolov, Jednoty 1628, 9. patro
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, účetní a daňový pohled roku 2019 26.04.2019 08:30 Sokolov, Jednoty 1628, 9. patro