Stručný přehled

Stručný přehled

V rámci své činnosti poskytují organizační složky Sokolovské uhelné i celou řadu služeb. Tyto jsou prioritně určeny potřebám výrobních divizí společnosti, část jejich kapacit je pak nabízena také externím zákazníkům. Poskytované služby lze rozdělit celkem do čtyř skupin.

Společným jmenovatelem všech těchto oblastí je především vysoký důraz kladený na kvalitu poskytovaných služeb. Umožňuje to dlouhodobá strategie společnosti zaměřená na využití nejmodernějších technologií i všech dostupných informací o aktuálním technickém vývoji v daném oboru.

Potvrzením vysokého standardu služeb poskytovaných společností Sokolovská uhelná je také celá řada certifikací a specializovaných akreditací, včetně těch mezinárodních, kterými disponují jednotlivá příslušná pracoviště společnosti.