Ekologie a životní prostředí

Ve Vřesové nabízí domácnostem i firmám služby od měření hluku nebo kvality vody až po specializované rozbory zemin, nebo biopaliv. Vysokou kvalitu laboratoří potvrdila i čerstvá reakreditace ČIA

Na výsypkách vzniká překvapivě rychle nová půda, vzácné břehule si oblíbily pro hnízdění uhelný prach v březích jezera Medard a na rekultivovaných územích žijí i exotičtí členovci

Laboratorním rozborem bylo zjištěno, že látky se dostaly do ovzduší ve velmi nízké koncentraci. Případná opatření jsou závislá na vývoji počasí, čeká se na dlouhodobé ochlazení.

Tropická vedra zapříčinila uvolnění zápachu ze starých zátěží poblíž Vřesové. Podle specialistů hasičského záchranného sboru ale látky nejsou škodlivé pro lidi ani pro přírodu.

Dlouhodobé investice Sokolovské uhelné do ekologizace provozů přinášejí výsledky. Vřesová je připravena i na zpřísněné limity které začnou platit po roce 2016.

Bývalý hnědouhelný lom Medard - Libík se stal jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících ekosystémů regionu. Potvrzují to výstupy z monitoringu kvality vod i biotopů z let 2009 až 2012.