Rekultivace a revitalizace

Vedle velkých a veřejnosti obecně známých rekultivačních projektů jako je Michal, Silvestr nebo Medard, realizuje Sokolovská uhelná i řadu menších akcí zaměřených na obnovu krajiny.

V letošním roce bude Sokolovská uhelná zajišťovat na většině rekultivovaných ploch především lesnickou pěstební péči. Práce probíhají na celkové ploše přes 329 hektarů.

V nadcházejících měsících bude pokračovat především lesnická péče a biologická rekultivace. Zahájí se ale i nové etapy obnovy krajiny za desítky milionů korun.

Přílivu vody z Ohře zatím bránil hlavně nízký průtok v řece a kvalita vody. I tak se hladina jezera díky srážkové vodě opět o něco zvýšila. Jeho napouštění bude probíhat, podle situace, do roku 2013.

Nově zakoupená špičková technika mění technologii výroby a pomůže zvýšit i její efektivitu. Celková produkce by tak mohla v budoucnosti vzrůst o více než dvojnásobek proti letošnímu roku.

Rekultivace bývalé výsypky lomu Medard na okraji Sokolova zásadně promění pohled na část města. Do budoucna pak umožní i jeho další rozvoj.