Rekultivace a revitalizace

Závěrečné práce, vedle sokolovského lesoparku, probíhají také v Kynšperku. V regionu naopak pokračují rekultivační projekty na desítkách hektarů ploch, a další postupně startují.

Dlouhodobě plánované zmenšení stáda masných krav souvisí s dalšími rozvojovými záměry Sokolovské uhelné.

V posledních desetiletích tak špatnou úrodu region nezažil. Co nedozrálo do počátku července, z velké části shnilo nebo zůstalo na polích. Cena některých plodin kvůli neúrodě roste.

Město Chodov plánuje u koupaliště vybudovat novou bruslařskou a běžeckou dráhu. Zároveň hledá i vhodné využití pro nedalekou Smolnickou výsypku. Pomoci by mohly zkušenosti ze sousedního Saska.

Pozůstatky kamenolomu prošly rozsáhlou rekultivací. Na jejich konci bude nad obcí zelené údolí s jezerem uprostřed. Bývalá vlečka může sloužit také cykloturistům.

Obec Vintířov již ze státního programu získala desítky milionů korun na obnovu míst poškozených těžbou. Další by ráda dostala na úpravu areálu bývalé nakládací stanice.