Ekologie a životní prostředí

Povinný nákup emisních povolenek významně ovlivní hospodaření Sokolovské uhelné. V roce 2020 již mohou dosáhnout náklady na nákup povolenek i výše jejího současného zisku.

Autorem rekonstrukce zeleně v dominantě centra města je dceřinná společnost Sokolovské uhelné. Ta se z malého místního podniku vypracovala mezi špičkové zahradnické firmy.

Hlavním tématem byl záměr vzniku Regionálního centra zpracování odpadů Karlovarského kraje. To by umožnilo efektivnější nakládání s odpady a snížení množství ukládaného na skládky.

Dlouhodobě plánované zmenšení stáda masných krav souvisí s dalšími rozvojovými záměry Sokolovské uhelné.

Stát chce zdanit bezplatné přidělování emisních povolenek, které jsou v celé Evropě emitentům skleníkových plynů až do roku 2012 přidělovány zdarma.

Díky ekologizaci provozů s vlivem na kvalitu ovzduší se dlouhodobě snižují i emise popílku nebo SO2. Množství odpadů klesá také proto, že část z něho našla nové uplatnění ve výrobě.