Spolupráce se školami patří k tradičním programovým prioritám personální politiky společnosti Sokolovská uhelná. Ta dlouhodobě podporuje aktivity zaměřené na zlepšení vzdělanostní struktury v regionu i zvýšení odborné kvalifikace absolventů střední škol. Tato spolupráce se odehrává na několika úrovních:

  • Účast specialistů SU ve výuce
  • Odborné praxe žáků a studentů v provozech SU
  • Odborné exkurze v provozech SU
  • Materiální a technická podpora
  • Podpora vybraných vzdělávacích projektů

Stěžejní je v tomto směru spolupráce především s Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou (ISŠTE) v Sokolově, která je pilířem středního odborného školství v regionu.

Vedle nich ale firma na různých úrovních kooperuje s řadou dalších školských subjektů v rámci celého Karlovarského kraje a spolupracuje i s vybranými specializovanými školami mimo region, jako je například SPŠ a VOŠ Příbram, nebo Vysoká škola báňská v Ostravě.

Zásadní úlohu v oblasti prodpory školství hraje také aktivní účast Sokolovské uhelné na přípravě koncepčních dokumentů týkajících se rozvoje školství v regionu, které vznikají například v rámci Regionální hospodářské komory Poohří, nebo Hospodářské a sociální rady Sokolovska, v nichž je společnost významným členem.