Obec

Název

Období

Jazyk

Březová

Kronika k. p. Důl Pohraniční stráž, Březová (Fond č. 79, propagace č. 1)

1975-1980

česky

 

Kronika síně tradic Dolu Pohraniční stráž, Březová (Fond č. 79, propagace č. 3)

1985-1990

česky

Citice

Kronika dolu Lidice, Citice (Fond č. 52, i. č. 5)

1945-1947

česky

Dolní Rychnov

Kronika Dolových a průmyslových závodů, Dolní Rychnov (Fond č. 39, i. č. 18)

1937

německy

 

Kronika dolu Anežka, Dolní Rychnov (Fond č. 39, i. č. 20)

1936

německy

 

Kronika uhelných dolů, Dolní Rychnov s údaji od roku 1813 (Fond č. 79, Přátelsrví i. č. 70)

(1946)

německy

Ervěnice

Kronika těžařstva Britania, Ervěnice (Fond č. 40, i. č. 1)

1875-1913

německy

Královské Poříčí

Kronika dolu Marie, Královské Poříčí s údaji od roku 1912 (Fond č. 40, i. č. 1)

1927

německy

 

Kronika Uhelných dolů Britania, Královské Poříčí s údaji od roku 1860 (Fond č. 40, i. č. 1)

1931

německy

Kynšperk nad Ohří

Kronika Kynšperských dolů a briketáren, Kynšperk nad Ohří (Fond č. 1, i. č. 1)

1936

německy

Lomnice

Pamětní kniha dolu Jiří, Lomnice (Fond č. 77, i. č. 78)

1958-1967

česky

Sokolov

Kronika n. p. Báňské stavby, Sokolov (Fond č. 71, i. č. 124)

1966-1973

česky

 

Kronika závodní organizace Českého svazu žen ředitelství Hnědouhelných dolů a briketáren, Sokolov (Fond č. 94, i. č. 1)

1972-1986

česky

Svatava

Kronika n. p. Důl Pohraniční stráž, Svatava (Fond č. 79, PS i. č. 3)

1954-1971

česky

Svojšín

Kronika pionýrského tábora Radar, Svojšín (Fond č. 78, Důl 25. 2. i. č. 18b)

1964-1967

česky

Tisová

Kronika n. p. Velkodůl Přátelství, Tisová (Fond č. 79, Přátelství i. č. 422)

1964-1965

česky

Vintířov

Kronika n. p. Důl 25. únor, Vintířov (Fond č. 78, Důl 25. 2. i. č. 18a)

1966-1968

česky

Vřesová

Kronika celozávodního výboru Socialistického svazu mládeže Palivový kombinát, Vřesová (Fond č. 96, i. č. 1)

1980-1988

česky

 

Pamětní kniha k. p. Palivový kombinát, Vřesová (Fond č. 78, PK propagace č. 1)

1962-1980

česky