ŽULA

vlasnosti

jedn.

hodnota

objemová hmotnost

kg.m3

2620

sypná hmotnost volně sypaného kameniva

kg.m3

1600

nasákavost

% hm.

0,48

pevnost v tlaku

Mpa

178

pevnost v ohybu

Mpa

18

odolnost proti povětrnostním vlivům

-

odolný

obrusnost

mm

2,4 (< 3 pro exponované dlažby)

leštitelnost

-

vysoký přerušovaný lesk

max. objem. hmotnost suchého vzorku
frakce 0 - 32 (zhutnitelnost - Proctor)

kg.m3

1750