Investice, nové technologie

Paroplynová elektrárna Vřesová jede dlouhodobě naplno

Vytvořeno: 17. září 2009

Enormně vysokého využití časového fondu dosáhla v uplynulém roce paroplynová elektrárna Sokolovské uhelné (PPC) ve Vřesové. Ta za loňský rok vyrobila 2,099 GWh elektrické energie při časovém využití na plných 99,82 procent.
„Spolehlivost celé technologie je skutečně velmi vysoká," potvrzuje David Najvar, vedoucí sekce Paroplynový cyklus divize Zpracování. Jen díky tomu se firmě daří plnit náročné závazky při stabilizaci energetické rozvodné sítě. „Dokládají jí ostatně i výsledky prvního pololetí letošního roku, kdy dosahujeme zhruba stejného časového využití fondu," říká vedoucí sekce Paroplynový cyklus s tím, že výroba od ledna do července činila 1,098 GWh elektřiny.
Elektrárna vybudovaná v roce 1995 je jedinou svého druhu v České republice, která je ve stabilním provozu. Ostatní paroplynové zdroje slouží téměř výhradně pro záložní účely.
„Stabilní provoz PPC Vřesová umožňuje provázanost elektrárny s technologií zplyňování hnědého uhlí," říká Najvar. Díky tomu není závislá na drahém zemním plynu. „Tuto nezávislost ještě upevnilo nedávné zprovoznění technologie štěpení vedlejších chemických produktů, a s tím související přetryskování obou turbín, které umožňuje elektrárně využití energoplynu vyrobeného štěpením dehtů, fenolů a dalších látek."
O vysoké spolehlivosti technologie elektrárny svědčí i právě dokončená oprava turbíny druhého bloku, která proběhla od 18. července do konce srpna. Ta prokázala, že ani po 96 tisících hodinách provozu turbína neutrpěla žádné větší opotřebení, ačkoliv spalovací teplota plynu dosahuje 1100 stupňů a i odpadní teplo na výstupu si zachovává více než poloviční hodnotu.
„V rámci inspekce horkých cest spalování tak došlo jen na běžné plánované věci," říká Najvar. Vyměnilo se například rozváděcí i oběžné lopatkování turbíny ze speciálních slitin krytých keramickým nástřikem, došlo na opravu tlakového celku vysokotlakého ekonomizéru, který předehřívá vodu na teplotu 200 stupňů a některých dalších komponentů.
„Ty z demontovaných dílů, které nejsou na konci životnosti, pak projdou repasí a budou připraveny na další opravy," dodává vedoucí sekce Paroplynový cyklus s tím, že oprava by měla zajistit bezproblémové fungování druhého bloku do roku 2013, kdy proběhne jeho plánovaná generální oprava. První blok PPC se generálky dočká již o rok dříve.