Aktuální informace

Blahopřejeme Janu Smolkovi k jeho významnému jubileu

Vytvořeno: 20. červen 2024

 

Do společnosti Sokolovská uhelná nastoupil již od roku 1970. Od roku 1984 se věnuje profesionálně odborové činnosti. Pod jeho vedením dosáhly odbory významných úspěchů v oblasti kolektivního vyjednávání, zejména zajištění růstu mezd, udržení zaměstnanosti a průběžného zlepšování pracovních podmínek.

Odbory v čele s Janem Smolkou také zajišťují zachování a rozšíření zaměstnaneckých benefitů, jako jsou příspěvky na penzijní připojištění, dovolená a další sociální výhody. Stejně zodpovědně přistupuje Jan Smolka k výkonu členství v dozorčí radě Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Tato pozice mu umožňuje ovlivňovat strategické rozhodování firmy, a to zvláště v době, kdy společnost čelí výzvám spojeným s útlumem těžby hnědého uhlí, a v okamžiku přechodu k nízkoemisní a bezemisní energetice.

„Honza je pro nás nesmírně respektovanou a uznávanou osobností, férovým partnerem a troufám si tvrdit, že i kamarádem. Má naprosto geniální schopnost bránit práva zaměstnanců, ale přitom trpělivě a s pochopením vysvětlovat lidem kroky, které musí zaměstnavatel učinit v souvislosti s transformací Skupiny, s děním na energetickém trhu a na základě postupu státu a Evropské unie. Velmi si vážíme jeho racionálního přístupu, snahy o nalezení dohody mezi zaměstnanci a vedením firmy a jeho empatie. Do dalších let přejeme Honzovi pevné zdraví, dostatek optimismu a životní energie,“ říká jménem vedení Skupiny Pavel Tomek, předseda dozorčí rady skupiny SUAS GROUP a Sokolovská uhelná.

Jan Smolka je rovněž členem správní rady Nadačního fondu Františka Štěpánka, který nese odkaz bývalého majitele Sokolovské uhelné a sokolovského patriota, který nikdy neváhal pomoci potřebným a lidem v nouzi. Osobně se účastní akcí, v rámci kterých fond směřuje pomoc k hendikepovaným či jinak znevýhodněným dětem i rodinám z Karlovarského kraje.