Aktuální informace

Vyjednáno. Nové kolektivní smlouvy uzavřeny

Vytvořeno: 20. únor 2024

Kolektivní smlouvy řeší nejen oblast mzdovou, ale také benefitní, to vše ve vazbě na ekonomickou výkonnost jednotlivých firem. 

„Zatímco se v minulých letech uzavírala jedna kolektivní smlouva, letos se jednalo o pěti smlouvách za účasti dvou odborových organizací a sdružení, které je zastřešuje,“ uvedla Pavlína Havlanová, personální ředitelka SUAS GROUP a Sokolovské uhelné s tím, že smlouvy tak odráží i specifika některých společností a v řadě parametrů se mírně liší. To potvrzuje i Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. „Nejvíce sledovanou částí kolektivní smlouvy je vždy mzdová oblast. Bohužel se nepodařilo dohodnout nárůst mzdy proti roku 2023, a to z důvodu zhoršujících se podmínek v odvětví energetiky a postavení naši společnosti na trhu hlavních komodit. V roce 2024 zaměstnanci Sokolovské uhelné budou mít i nadále k dispozici sociální fond, v rámci kterého se počítá s částkou 700 korun měsíčně na každého zaměstnance. Firma do sociálního fondu vloží cca 15 milionů korun, což zahrnuje mimo jiné i 1,6 milionu korun na dětskou rekreaci a rodinnou rekreaci našich zaměstnanců v zařízení tábora ve Svojšíně,“ vysvětlil Jan Smolka.

Významnou změnou v rámci benefitů je poskytování nepeněžního příspěvku na konzumovanou či odebranou stravu. Výše nepeněžního příspěvku na stravování se v jednotlivých společnostech s uzavřenou kolektivní smlouvou může lišit. Tento příspěvek lze v souladu s legislativou čerpat pouze samostatně, není možné jej kombinovat s příspěvkem do osobního účtu.

Další změnou ve vybraných kolektivních smlouvách je možnost čerpání osobního účtu formou nového benefitního systému. „Předpokládáme, že se nově tento benefitní systém rozběhne v měsíci dubnu. V současné době finalizujeme přípravy zasmluvnění benefitní společnosti a následovat bude informační kampaň pro naše zaměstnance,“ upřesnila Pavlína Havlanová. Podle zástupců odborů i jednotlivých firem se jednání nesla v duchu snahy o korektní dohodu.