Kvalifikace zaměstnanců je předpokladem pro další rozvoj mateřské společnosti i firem ve skupině. Ta dnes patří k největším zaměstnavatelům v regionu a dál roste.

undefined

Sokolovská uhlená investuje do vzdělávání svých zaměstnanců dlouhodobě. Nyní svou snahu ještě zintenzivní. Foto archiv SU

 

 

 

Rozsáhlý program vzdělávání zaměstnanců odstartovala v uplynulých dnech společnost Sokolovská uhelná. Jejím cílem je, za využití evropských strukturálních fondů, dosáhnout co nejlepších kvalifikačních předpokladů pro pracovníky firmy.

"Sokolovská uhelná prošla v uplynulých letech rozsáhlou restrukturalizací. Cílem bylo zajistit potřebnou stabilitu a růstový potenciál firmy i celé skupiny do budoucnosti," říká Miroslav Mertl, člen představenstva Sokolovské uhelné pověřený vedením personálního úseku. Projevilo se to například úsporami v hospodaření s materiálem, zvýšení efektivity podnikové údržby nebo celkovým růstem produktivity práce. Nyní přichází na řadu rozvoj lidských zdrojů.

"Vzdělávání zaměstnanců se věnujeme dlouhodobě, ale pokud chceme dál zefektivňovat a rozvíjet výrobu, a působit úspěšně na trhu další desítky let, musíme práci v této oblasti ještě více zintenzivnit," vysvětluje Mertl. Firma se proto od dubna aktivně zapojila do projektu Podpora odborného vzdělávání II (POVEZ II), který je spolufinancován z Evropského strukturálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. "V jeho rámci chceme ještě letos proškolit několik desítek zaměstnanců společnosti a desítky dalších i v následujících letech," dodává Mertl s tím, že programu se bude Sokolovská uhelná účastnit až do roku 2020.

Kurzy budou především technického charakteru, ale týkají se i dalších oblastí. "V současné době máme za sebou zdárně kurz Personální controlling pro zaměstnance personálního úseku, těsně před zahájením je desetidenní Technický kurz pro strojvedoucí, kteří si z elektrických lokomotiv budou rozšiřovat oprávnění i na ty motorové. A v červnu ještě zahájíme speciální kurz pro lezce Báňské záchranné služby," vypočítává Pavlína Havlanová, vedoucí podnikového oddělení vzdělávání. Ke klíčovým pak bude patřit i připravovaný kurz vyššího svářečského personálu, který umožní účastníkům získat kvalifikaci Mezinárodního svářečského technologa.

"Zajímavé je, že zájem o kurzy mají i starší zkušení zaměstnanci," říká Havlanová. Ti si tak prohlubují dosavadní znalosti a firma získává vysoce kvalifikované pracovníky. "Můžeme proto realizovat vlastními silami i věci, které jsme v minulosti řešili přes externí dodavatele. A naopak nabízet služby i mimo Sokolovskou uhelnou," uzavírá Havlanová.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je součástí dlouhodobé růstové strategie společnosti Sokolovská uhelná. Ta se zaměřuje jak na posilování vlastních výkonů, tak růst dceřiných firem. Ty v poslední době vytvořily desítky nových pracovních míst ale k dalšímu rozvoji jim chybí totéž co mateřské firmě. Kvalifikovaní zaměstnanci.

"Problém je, že Karlovarský kraj má nedostatek pracovních sil a jednu z nejhorších vzdělanostních struktur v České republice. Takže i když v dělnických profesích nabízíme jedny z nejvyšších mezd v celém kraji, k tomu velkorysý sociální systém pro zaměstnance, a perspektivu práce na několik desítek let, kvalifikovaných pracovníků máme nedostatek. Je tedy jednodušší si je vychovávat," shrnuje situaci Mertl. Firma tak dlouhodobě spolupracuje s některými školami, a už v září se chce zapojit do dalšího vzdělávacího programu. Ten by vyhlásí ministerstvo práce a sociálních věcí pod názvem Vzdělávání - společná cesta k rozvoji.

 

undefined