Vztahy se zaměstnanci

Bilance 2015

Vytvořeno: 28. prosinec 2015

undefined

 

 

Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé,

zbývají poslední hodiny do konce roku 2015. Pro Sokolovskou uhelnou to nebylo jednoduchých dvanáct měsíců. A to nejen z pohledu přetrvávajícího propadu cen na trhu s elektrickou energií, ale i z důvodu rostoucího politického tlaku vůči uhelným technologiím.

Těžba hnědého uhlí a výroba elektrické energie patří více než sto let k páteři průmyslu v dnešním Karlovarském kraji. Dávala práci tisícům lidí v minulosti, a dává ji i dnes. Za tu dobu prošla uhelná energetika zásadním technologickým vývojem a dnes je, z hlediska dopadů na životní prostředí, víceméně srovnatelná s řadou dalších technologií výroby elektrické energie. Ostatně jen naše společnost v této oblasti investovala už několik miliard korun.

Přesto tlak na omezení, případně úplnou likvidaci uhelného průmyslu, dál roste. Díky značnému úsilí zaměstnanců Sokolovské uhelné se ale přesto podařilo v roce 2015 minimalizovat dopady propadu cen silové elektřiny i výše uvedených tlaků. Z části díky dlouhodobému zvyšování účinnosti našich technologií, dílem odpovědnou racionalizací nákladů, včetně těch osobních.

Sokolovská uhelná tak uzavírá rok 2015 jako firma, která i přes veškerá úskalí dává práci 3200 lidem v profesích od těch dělnických a technických, až po management. Díky jejich společnému úsilí se podařilo ustát situaci bez nutnosti plošného propouštění, jaké známe z jiných firem v oboru, i bez sociálních otřesů. A navíc jsme dokázali vytvořit prostor jak pro investice, tak pro bonusy našim zaměstnancům.

Za tak složité situace jde o velký úspěch, a já bych touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří k němu přispěli. Rozhodovaly o něm často zdánlivé drobnosti, ale jsou to právě malé části, které ve výsledku tvoří velký celek.

Před námi jsou poslední dny roku. Většina z nás je, stejně jako Vánoční svátky, využívá k nabrání sil. Přichází rok 2016, s ním nové úkoly, nové výzvy i nová úskalí. Nebudou jednoduché a určitě se při nich nejednou zapotíme. Ale pohled na uplynulé měsíce mě naplňuje optimismem a vírou, že stejně jako jsme dokázali společným úsilím proplout bouřlivými vodami roku 2015, tak to dokážeme i v roce následujícím.

Přeji Vám i Vašim rodinám do roku 2016 mnoho štěstí, zdraví a uspěchů v pracovním i osobním životě

 

ing. Jiří Pöpperl
předseda představenstva Sokolovské uhelné