Vnější vztahy

Cenu udělenou Karlovarským krajem při příležitosti desátého výročí vzniku nových uzemně-správních celků získalo město především za svou výraznou proměnu.

Za peníze dolů se pořídil například nový špičkový videoendoskop, nové operační stoly i další vybavení pro Nemocnici Sokolov. Ty nahradily část zastaralého vybavení.

Stát chce zdanit bezplatné přidělování emisních povolenek, které jsou v celé Evropě emitentům skleníkových plynů až do roku 2012 přidělovány zdarma.

Klub mladých bude po rekonstrukci sloužit především menším hudebním i tanečním akcím. Veřejnosti začal sloužit u příležitosti oslav jubilea Hornického domu.

Skupina vystoupila na setkání prezidentů Visegrádské čtyřky a čeká ji doprovod řady významných umělců. Jak ale hráči sami přiznávají, ještě je co trénovat.

Díky ekologizaci provozů s vlivem na kvalitu ovzduší se dlouhodobě snižují i emise popílku nebo SO2. Množství odpadů klesá také proto, že část z něho našla nové uplatnění ve výrobě.