Stát ocenil při příležitosti životního jubilea jeho zásluhy o rozvoj českého hornictví i jeho publikační práci v oblasti historie těžby nerostného bohatství

undefined
Jaroslav Jiskra s medailí, kterou převzal z rukou předsedy Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímka.

Prestižní medaili Jiřího Agricoly si na svá prsa připnul na přelomu roku další Sokolovák. Český báňský úřad s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky jí udělili Jaroslavu Jiskrovi, vedoucímu sekce Koordinace řízení výroby Sokolovské uhelné. Stalo se tak při příležitosti jeho životního jubilea. Známý autor knih o hornické historii i současnosti totiž v prosinci oslavil šedesáté narozeniny.

"Jiskra je nepřehlédnutelnou osobností v oblasti historie hornictví, a to nejen regionálního," zdůvodnil zástupce českého Báňského úřadu Antonín Taufer Jiskrovo ocenění. Nejde přitom o ledajakou medaili. Stát ji uděluje teprve od roku 2003 jde o nejvyšší vyznamenání jaké může jedinec, s výjimkou záchranářského kříže, obdržet. Jejími držiteli tak jsou skutečné špičky oboru.

Jak Taufer hned na úvod ceremoniálu zmínil, Jiskra je navíc jedním z těch, jehož působení v hornictví má hlubokou rodinnou tradici která trvá již několik generací. A v duchu rodinné tradice Jiskra prošel i provozy Sokolovské uhelné od dělníka a měřiče, až po manažerské funkce ve výrobě. Kromě toho navíc působí jako soudní znalec a od počátku minulého desetiletí také přednáší na Vysoké škole Báňské v Ostravě (VŠB). Zároveň několik let působil také na Technické univerzitě ve slovenských Košicích.

"Po celý svůj život se přitom věnuje historii a dalším oborům, jež s dolováním přímo souvisí - dějiny obcí, ekologie, důlní technologie atd. Stejnou tematickou šíři má samozřejmě i jeho publikační činnost. Jiskra autorem přibližně pěti set padesáti článků a statí v periodikách a sbornících, i autorem tří desítek knih," uvedl Taufer s tím, že mezi nimi jsou i dvoje skripta pro VŠB, učebnice lomového dobývání užitkových surovin pro příbramskou hornickou průmyslovku nebo rozsáhlá přednáška ve formě skript pro košickou univerzitu.

Vyvrcholením publikační činnosti Jaroslava Jiskry pak je letošní vydání rozsáhlé knihy fotografií o lomovém dobývání (více najdete zde). Obdivuhodné na tom všem je, že Jiskra nepůsobí v akademické sféře na plný úvazek a veškerá jeho publikační a pedagogická činnost se tak odehrávají v souběhu s řízením výroby Sokolovské uhelné. V jejím čele Jiskra stojí již od roku 2002.