Obci vítězství v krajském kole soutěže přinese milionovou dotaci. Cenu získala díky svým rozsáhlým investicím do infrastruktury a veřejného vyžití.

Vítězem krajského kola soutěže o vesnici roku Karlovarského kraje se stal Vintířov. Obec ležící v těsné blízkosti Chodova si svůj titul vysloužila především díky masivním investicím do občanské vybavenosti.

"A zdaleka nejde jen o nedávné úpravy veřejné zeleně, které jsou nejen pěkné, ale navíc i smysluplné," říká předseda hodnotitelské komise Miroslav Bouda s narážkou na právě dokončenou výstavbu nového obecního parku na okraji Vintířova. Podle něho totiž celkový vzhled Vintířova i život v obci jednoznačně předčil ostatní obce v soutěži.

"Takže když jsme vzali investiční akce které udělali, a k tomu připočítali aktivity v oblasti sportu i dalšího vyžití, bylo jasno. Vintířov byl jasným vítězem," shrnuje Bouda.

Obec, v jejímž čele už několik volebních období stojí dlouholetý zaměstnanec Sokolovské uhelné Jiří Ošecký, se totiž v posledních letech skutečně doslova změnila k nepoznání. Vybudovala například moderní sportovní centrum, zcela nový park na bývalém odkališti, a dlouhodobě investuje také do bytové výstavby nebo zázemí pro místní organizace počínaje hasiči a konče fotbalem.

"A chceme pokračovat. Už na příští rok máme připravených několik dalších investičních akcí, takže rozhodně budeme vědět kam s penězi," říká starosta Ošecký. Podle něho obec dotaci za vítězství v soutěži ve výši jednoho milionu korun, zřejmě využije na rekonstrukci jedné z obecních budov. "V ní budou sídlit technické služby a v podkroví by pak měly vzniknout dva byty pro zaměstnance."

Vintířov nyní postoupil do republikového kola soutěže, kde bude bojovat o prémii ve výši dvou milionů korun. Výsledky celostátního kola soutěže budou známy 10. září.

Obec Vintířov vznikla pravděpodobně v první polovině 16. století, vlastní samosprávu však získal až v roce 1850. Dnes má Vintířov téměř dvanáct stovek obyvatel a i přesto že patří mezi obce dotčené těžbou hnědého uhlí, je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících lokalit v okolí Chodova. Na svých rozvojových projektech tamní radnice dlouhodobě spolupracuje také se Sokolovskou uhelnou.

Vesnice roku 2010