Pozice závodního lomů patří mezi klíčové funkce ve struktuře firmy a dosud byla vždy spojena s pozicí ředitele těžebních divizí. Od letošního ledna se ale popré osamostatnila.

Lomy Sokolovské uhelné mají nového závodního. Stal se jím Ing. Aleš Hanzlíček, dosavadní hlavní inženýr lomu Jiří ve Vintířově. Vznik samostatné funkce závodního lomů souvisí, mimo jiné, s reorganizací těžební části firmy v závěru uplynulého roku. Dosud byla v organizační struktuře Sokolovské uhelné funkce závodního lomu spojena s pozicí ředitele jednotlivé těžební divize.
Závodní lomů je přitom zcela klíčovou funkcí ve struktuře těžební společnosti. Je hlavním partnerem společnosti pro jednání s báňskou správou, který zároveň dbá o to, aby byly splněny veškeré bezpečnostní prvky při provozu technologií. Za tímto účelem pak vydává interní dokumenty, které určují pravidla například pro provoz jednotlivých technologií, od dobývacích strojů až po poslední utahovačku šroubů na kolejích nebo pro používání ochranných pomůcek.
Vedle toho závodní lomu určuje také postup při řešení případných havárií, zabezpečení pracovišť a dalších věcí. A to včetně pravomoci v případě nutnosti zastavit provoz jednotlivých technologií.
Pro výkon funkce závodního lomů Sokolovské uhelné má Hanzlíček nejen odpovídající kvalifikační předpoklady, ale také bohaté provozní zkušenosti. V rámci společnosti působí již od roku 1977, kdy prošel celou řadou pracovních pozicí jak v tehdejších divizích Jiří a Družba, tak na úseku výrobního ředitele. Jeho profesní kariéra tak začala nástupní pozicí elektromechanika, přes funkci samostatného provozního inženýra lomu, vedoucího odborného technického pracovníka nebo vrchního mistra až k funkci hlavního inženýra, kterou zastával v divizi Jiří nepřetržitě od roku 1995 až do letošního ledna.