Sokolovská uhelná nejsou jen doly, uhlí a elektrárny. Provozy společnosti jsou ve skutečnosti rozsáhlým souborem technologií, často jde přitom o naprosté unikáty, které nenajdete nikde jinde na světě.

V uplynulých dílech seriálu jsme prošli nejvýznamnější technologie Sokolovské uhelné, počínaje těmi na předpolí těžební části a konče výrobou elektrické energie. V současné době v České republice neexistuje takto rozsáhlá a propojená těžební a zpracovatelská část, jako je tomu ve Vintířově a Vřesové (viz přiložená zjednodušená schémata těžební a zpracovatelské části).

Její jedinečnost ale nespočívá zdaleka pouze v tom, že u nás nemá obdoby, ale i v obsažených technologiích. Technikům a specialistům Sokolovské uhelné se totiž v uplynulých letech v rámci modernizací provozů podařilo spojit techniku z dob výstavby zpracovatelské části, jako je například drtírna nebo sušárna uhlí, se špičkovými řídícími systémy. A zároveň ji provázat s nejmodernějšími technologiemi v sousedství, jako tomu je například u takzvaného hořákového generátoru (VVKP). Relativně historické technologie tak dnes z hlediska schopnosti řízení, regulace a bezpečnosti dosahují parametrů, které kvalitativně několikanásobně převyšující ty z doby uvedení těchto technologií do provozu. Díky tomu splňují i dnešní přísné technické a ekologické normy.

Věcí, kterou bychom pak rozhodně neměli opominout, je také fakt, že tento komplex je velmi náročný na samotnou obsluhu. Případný výpadek kterékoliv části totiž má, až na výjimky, vliv na celý provoz. Jako příklad může posloužit například odsíření, jehož případná porucha znamená nejen regulaci výroby elektrické energie, ale také opatření v případě vsázky i samotné těžby.

To s sebou přináší i vysoký důraz na kvalitu údržby jednotlivých zařízení, které často pracují v extrémním zatížení, ať jde o teploty, tlak, nebo chemickou agresivitu prostředí. Náš obdiv si tedy nezaslouží pouze samotné technologie, ale také ti, kteří zajišťují jejich chod a každodenní údržbu. Ta se navíc netýká jen hlavních technologií, které jsme zmínili v našem seriálu, ale také desítek menších a přesto důležitých celků, ať jde například o čerpací stanice, výměníky tepla, čistírny odpadních vod, tankoviště a mnohé další.

Jejich počet přitom není zdaleka konečný. Každým rokem přibývají nové a modernější. V nejbližší době se tak například technologie Sokolovské uhelné rozšíří o bioplynovou stanici nebo systém zpracování odpadů, a budoucnost bezesporu bude patřit i dalším.

Věříme, že náš krátký seriál Vám umožnil nejen nahlédnout do zákulisí provozů Sokolovské uhelné, ale především ukázal, že ne vše je tak samozřejmé, jak se na první pohled zdá. I za zdánlivou banalitou, jakou je například to, že můžeme doma zmáčknout vypínač a rozsvítí se žárovka, se totiž skrývá nejen náročná a složitá technologie, ale především špičková práce několika generací techniků. Včetně těch pracujících v řadách zaměstnanců Sokolovské uhelné.

Schéma těžební části

Schéma zpracovatelské části