Areál v sousedství Elektrárny Tisová se stane jedinou průmyslovou zónou v Karlovarském kraji, která vedle napojení na dálnici bude mít i železniční vlečku.

undefined
Demolice budov bývalé ÚTT. Vlevo hrubá, v pravo jemná třídírna, obě pak spojuje objekt rozvodny.

Do konce letošního roku Sokolovská uhelná ukončí demoliční práce v areálu bývalého závodu Přátelství v Citicích. Z těžebního a zpracovatelského komplexu zůstane jen část využitelných budov. Zbytek uvolní plochu nové průmyslové zóně.

"V současné době už z velkých budov zbývá jen dokončení demolice bývalé hrubé třídírny, a následně přijdou na řadu poslední drobné objekty bývalých skladů a dílen. Cílem pak je kompletní ukončení demoličních prací v letošním roce," říká Josef Kadlec, která má v rámci podnikové divize Těžba na starosti postupnou likvidaci budov v areálu Přátelství.

Demolice jsou o to složitější, že se v areálu mísí různé stavební konstrukce. Od zděných budov, až po železobetonové skelety. Firma proto na tyto náročné práce v loňském roce zakoupila speciální demoliční rypadlo s velkým dosahem CAT 345 UHD, které si umí poradit i s vysokými železobetonovými konstrukcemi. Což se plně potvrdilo i při likvidaci staré kyslíkárny ve Vřesové, kde bylo toto rypadlo poprvé nasazeno.

"Po ukončení bouracích prací bude ještě probíhat separace jednotlivých materiálů a jejich následná recyklace," vypočítává Kadlec s tím, že z celého areálu na konci letošního roku zůstanou už pouze budovy po pravé příjezdové cestě. "Tedy bývalá správní budova, bývalá jídelna a některé menší objekty. V zadní části areálu se pak zachová pouze výměník."

V nadcházejících měsících pak bude probíhat postupné odklízení materiálu z demolic. Jeho průběh bude určovat jako volná technická kapacita firmy, tak průběh jednání s potenciálními investory. Zájem o výstavbu v areálu Přátelství projevili již první z nich, ale podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Jiřího Pöpperleho si firma bude pečlivě vybírat které z nich do areálu pustí. "Nejsme v situaci, kdy bychom museli areál Přátelství obsazovat za každou cenu. Pro nás je podstatnější, aby zde vyrostlo něco, co nabídne odpovídající pracovní uplatnění pro lidi z regionu. Jednoznačně upřednostňujeme výrobní společnosti před montážní komponentů za minimální mzdu."

Pro průmyslovou výrobu navíc areál Přátelství předurčují i jeho parametry. Disponuje plochou až 50 hektarů, má potřebnou kapacitu připojení na energetickou přenosovou soustavu, vlastní železniční vlečku nebo možnost připojení na centrální dodávky tepla nebo technologické páry.

"V současné době navíc jednáme o možnosti přímého sjezdu z dálnice ve směru od Březové tak, aby se případná doprava související s provozem průmyslové zóny vyhnula Dolnímu Rychnovu," shrnuje přípravy Pöpperl s tím, že v současné době probíhá odklízení suti v areálu podle volné technické kapacity Sokolovské uhelné. "V případě že bude vážný zájemce o výstavbu ale umíme kompletní plochy připravit v rozmezí velmi krátké doby."

Areál závodu Přátelství, ve kterém nová průmyslová zóna vzniká, byl přitom v minulosti jedním z klíčových průmyslových center Sokolovska. Zdejší komplex budov, známý také pod názvem Ústřední třídírna Tisová (ÚTT) vyrostl v letech 1955 až 1960, jako přímý důsledek rozvoje velkolomů v revíru. Rostoucí těžbě totiž nestačily dosavadní kapacity na třídění a zpracování uhlí.

Po dokončení ÚTT revír získal zpracovatelský závod s kapacitou sedm milionů tun uhlí ročně. Zahrnoval mimo jiné také briketárnu, která v průměru vyráběla kolem 550 tisíc tun briket ročně. Její konec ale předznamenaly klesající zásoby briketovatelného uhlí a v roce 1992 se v Tisové přestalo briketovat definitivně. Samotná ústřední třídírna ukončila činnost 31. března 2009.

V přiložené galerii najdete fotografie ÚTT v době činnosti, vypravení vlaku s posledním tříděným uhlím i snímky z demoličních prací.

ÚTT komplet