Pozůstatky kamenolomu prošly rozsáhlou rekultivací. Na jejich konci bude nad obcí zelené údolí s jezerem uprostřed. Bývalá vlečka může sloužit také cykloturistům.

Doslova k nepoznání se proměnil v uplynulých měsících bývalý kamenolom v Dasnicích. Areál, který ukončil těžební činnost v roce 2004 byl letos kompletně zrekultivován.

„Rekultivace začaly již v roce 2007 poté, co bylo domontováno a buď převezeno do Rozmyšlu, nebo zlikvidováno vybavení lomu," říká Jan Ráž, vedoucí technolog úseku Technického ředitele Sokolovské uhelné. Do letošního roku, kdy budou ukončeny hlavní terénní práce, tak byly postupně přesypány svahy lomu, vybudovány nové odvodňovací příkopy i cesty v areálu a samozřejmě také téměř dvouhektarová vodní plocha na dně bývalého lomu.

„Co se týká bývalé vlečky, z té jsme sejmuli pouze kolejový svršek a těleso trati jsme pouze přesypali a povrchově upravili, nicméně jeho základ jsme ponechali v původním stavu," popisuje průběh rekultivací Ráž s tím, že to umožní její využití i v budoucnosti. „Například jako komunikace nebo cyklotrasy. Je ale otázka, zda se na takové použití podaří zajistit dostatek prostředků, protože ty v současné době obec nemá a za něco je nutné udržovat mostní konstrukce, které k vlečce patřily. Do jisté míry to i závisí na tom, zda bude tato trasa zařazena do komplexního plánu cyklotras v Karlovarském kraji, který se připravuje."

Kompletní náklady na přeměnu lomu nesla Sokolovská uhelná a byly hrazeny z jejích rezerv na rekultivaci. Celkově pak práce na přeměně bývalého kamenolomu skončí v roce 2018, kdy budou završeny lesnické rekultivace. Díky nim pak v areálu vyroste téměř devět hektarů smíšených porostů, ve kterých bude dominovat smrk, javor, borovice nebo olše.
(red)

Kamenolom Dasnice