Díky spolupráci krajské pobočky Úřadu práce a SU prošla ve Vřesové rekvalifikací půl druhá stovka zájemců. Uchazečům o zaměstnání pomáhají i evropské peníze

undefined

O svářečské kurzy ve Vřesové je dlouhodbě enormní zájem. Foto SU

V Karlovarském kraji přibyla od loňského roku více než půldruhá stovka kvalifikovaných svářečů, díky spolupráci zdejšího úřadu práce se Sokolovskou uhelnou. Firma totiž uspěla ve výběru na dodavatele specializovaných kurzů a tím se podniková Svářečská škola ve Vřesové opět zapojila do aktivní politiky zaměstnanosti.

"Není to poprvé co naše svářečská škola rekvalifikuje lidi z regionu, nebo pomáhá při prohlubování jejich odborných znalostí," říká Pavlína Havlanová, vedoucí oddělení vzdělávání Sokolovské uhelné. Škola ve Vřesové totiž v roce 2016 oslaví půl století existence a za tu dobu proškolila nejen tisíce vlastních zaměstnanců dolů nebo jejich zpracovatelské části, ale i externích firem z širokého okolí. "Účast na rekvalifikačních kurzech v rámci aktivní politiky zaměstnanosti tak je jen logickým pokračováním této dlouholeté činnosti."

Ty nejnovější kurzy realizovala firma poté, co uspěla v soutěži na dodávku služeb v rámci veřejné zakázky „Rekvalifikace a poradenské činnosti v Karlovarském kraji - část 22, Rekvalifikační kurzy v oblasti svařování". Celkem v jejím rámci proběhlo ve Vřesové devět turnusů kurzů dle různých svařovacích metod, kterých se celkem zúčastnilo 129 uchazečů a zájemců o zaměstnání z Karlovarského kraje.

"Kromě nich jsme ale v uplynulých měsících proškolili také několik desítek dalších lidí pro podniky z regionu, které čerpají dotační prostředky z Úřadu práce a z Evropských strukturálních fondů," říká Havlanová.

V rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst" tak ve Vřesové absolvovalo celkem 16 účastníků z pěti firem, další se učil svařovat díky programu „Nový začátek v Karlovarském kraji", zatímco dalších 14 lidí ze čtyř firem získalo potřebnou kvalifikaci ve Svářečské škole ve Vřesové díky projektu „Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji". A že jde o poměrně důležité kurzy, to potvrzuje i Petra Dolejšová, vedoucí referátu trhu práce Krajské pobočky úřadu práce.

"Jedná se o jeden z nejžádanějších kurzů a se Sokolovskou uhelnou na jejich realizaci spolupracujeme už od roku 2012," říká Dolejšová s tím, že jeho absolventi mají na trhu práce velmi dobré uplatnění. Nově mají zájemci o rekvalifikaci možnost si vybrat přímo zařízení, ve kterém potřebné vzdělání získají. A u svářečů často volí právě Svářečskou školu ve Vřesové.

"Dalšími často žádanými kurzy jsou kurzy vedoucí k získání a rozšíření řidičského oprávnění, masérský kurz a kurzy zaměřené na sociální služby," uzavírá Dolejšová. Jen v roce 2013 tak prošlo rekvalifikačními kurzy hrazenými z národních prostředků APZ a prostředků ESF celkem 1 509 uchazečů a zájemců o zaměstnání.

Svářečská škola Vřesová

Založena byla v roce 1966 jako součást tehdy budovaného Palivového kombinátu ve Vřesové. Od roku 1994 je, stejně jako bývalý kombinát, součástí společnosti Sokolovská uhelná. V současné době patří mezi specializovaná zařízení svého druhu v Karlovarském kraji. Její novodobý rozvoj je spojený především se jménem dlouholetého vedoucího školy Ivana Šteleně. Od ledna 2014 školu vede Milan Brandis. Ročně školou projde na 1 000 svářečů z řad zaměstnanců Sokolovské uhelné i externích firem.