Na oddělení míří moderní technologie, připravuje se nákup dalších přístrojů i stavební investice. Lepšího prostředí se dočkají také návštěvníci ambulancí

undefined

Spolupráce se Sokolovskou uhelnou dokázala nemocnici hodně posunout dopředu, říká jednatel Nemosu David Soukup.

Sokolovská nemocnice se postupně mění v moderní zdravotnické zařízení. Daří se to hlavně díky spolupráci tří subjektů. Společnosti Nemos Sokolov která zařízení provozuje, vlastníka areálu Karlovarského kraje a Sokolovské uhelné, která zaštiťuje velkou část rozvojových akcí. Jaké z nich se povedlo v uplynulém roce realizovat a co čeká nemocnici v měsících následujících? Na to jsme se zeptali Davida Soukupa, jednatele Nemosu Sokolov.

SU: Konec roku je dobou ohlížení za uplynulými měsíci a bilancování. Jaký byl rok 2013 pro sokolovskou nemocnici?

David Soukup: „Těžký, ale nakonec úspěšný. Za veliký úspěch považuji především to, že se podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodářského výsledku. Museli jsme se totiž vyrovnat nejen s propadem tržeb v důsledku úhradové vyhlášky, ale i s historickou zátěží sokolovské nemocnice, ať šlo o stav budov a technického vybavení, tak personální situaci. Tempo rozvoje tak sice není takové, jaké jsme si na počátku představovali, protože nikdo nemohl plánovat takový model úhradové vyhlášky nebo skokové zvýšení DPH, ale jde to dopředu. Podstatné je, že přes všechny těžkosti se sokolovská nemocnice stále posunuje dopředu a rozvíjí."

SU: Co se podařilo ve zdravotnické části?

Soukup: „Jsou to především investice díky kterým je nemocnice v některých oblastech zase o úroveň výš. A teď mám na mysli jak investice z regionálního operačního programu, vlastní investice kraje i ty naše. V Sokolově například vyrostlo nové iktové centrum, lůžkové i ambulantní rehabilitační oddělení. Zajímavou novinkou je třeba digitalizace RTG. Už pacient nemusí nikam nosit snímky z rentgenu a lékař má v podstatě okamžitě k dispozici výsledky vyšetření. Navíc digitální snímky umožňují i lepší diagnostiku, dají se zvětšovat, zmenšovat, dál upravovat... Pak je tady magnetická rezonance, nový mammograf, a zajímavý rozvoj zaznamenala i naše ortopedie, kde došlo k nárůstu operativy o téměř 200 procent. Velký posun pak máme i v oblasti chirurgie, kde se nám povedlo skokově zvýšit kvalitu péče a završit to unikátní operací hemodializovaných pacientů. Podařilo se toho opravdu hodně."

SU: Jaké budou další kroky v této oblasti?

Soukup: „Chceme se zaměřit na akutní péči. To znamená na ARO jako celek i na jednotky intenzivní péče. Tam si myslím, že ještě máme prostor k poskytování lepší a kvalitnější péče. Další oblastí je gynekologicko-porodnické oddělení a na řadě je i interna. V první řadě je to o přístrojovém vybavení a o prostředí. Na to navazují další rozvojové projekty, které by sokolovskou nemocnici posunuly ještě víc nad standardní úroveň.

SU: S tím ale budou souviset i další investice...

Soukup: „V roce 2013 se v Sokolově investovalo zhruba 75 milionů do stavebních prací a dalších téměř 30 milionů do přístrojové techniky. Jenže jeden rok je ve zdravotnictví příliš krátká doba, vše se plánuje na mnohem delší období. Takže dnes se pracuje už plánech investičních akcí na několik let dopředu. Jen v letošním roce pak počítáme v Sokolově s investicemi za zhruba 60 milionů korun. V první řadě bychom chtěli, ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou, dokončit výstavbu ambulancí v pavilonu E. Tam bychom se měli hodně posunout dopředu, pacient to v podstatě uvidí na první pohled. Změní se doslova vše. Dojde k velkému posunu technologicky, z hlediska organizace práce i se zvýší komfort pro pacienta. Vždyť jen oční a gynekologickou ambulancí jich prochází denně až 200. Kromě toho pak samozřejmě běží ze strany Sokolovské uhelné i přípravy na výstavbu nového parkovacího domu. Definitivně se tak vyřeší letité problémy s parkováním v areálu sokolovské nemocnice.

SU: Počítá se v roce 2014 v této oblasti i s další spoluprací s krajem?

Soukup: „Společně připravujeme další projekty v rámci ROP v celkovém rozsahu zhruba 70 milionů. Jde především o modernizaci přístrojového vybavení. Chceme mít v Sokolově nové metody, šetrnější metody a kvalitnější výsledky. Zajímavá je například technologie pro ohřev pacientů, která umožňuje při operacích lepší zajištění tělesné teploty. A opravdu hodně inovativní technologií bude nákup femtosekundového laseru pro oční operace. Z hlediska stavebních investic pak máme pro rok 2014 dohodu na úrovni 50 milionů korun, která se týká úpravy pavilonu B, zahrnující fasádu, zateplení a opravu oken. A kromě toho i rekonstrukci ARO a první etapu rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení."

SU: Lidé ale často více než velké věci ocení drobnosti. Platí to i ve zdravotnictví?

Soukup: „Určitě. I když pacient ví, že špičková technika je to, díky čemu umíme řešit jeho obtíže, často nejvíce ocení obyčejný úsměv sestry nebo lékaře. A i když já vím, že nejdůležitější pro sokolovskou nemocnici jsou nákupy moderních technologií za desítky milionů korun, stejně se nejvíc těším na nové ambulance."

SU: Přesto se ale nedá nezeptat na tu největší věc. Jaká je vlastně perspektiva sokolovské nemocnice

Soukup: „Osobně si myslím, že velmi dobrá. Provozně se nám povedlo nemocnici dostat ze ztráty a v černých číslech by měla i zůstat. Pokud se ale má dál rozvíjet, do budoucnosti se neobejde bez podpory Karlovarského kraje a Sokolovské uhelné. Nejdůležitější je, že kraj začal důsledněji uplatňovat vyrovnaný přístup ke všem třem nemocnicím, kdy se snaží rozdělovat investiční prostředky v procentuálním poměru 40:30:30 a přislíbil v tom pokračovat i do budoucna. Od roku 2011 se tak v Sokolově dokázaly realizovat celkové investice za více než 400 milionů složené z prostředků kraje, Sokolovské uhelné i Nemosu. Něco takového by bylo ještě před pár lety nepředstavitelné. Takže dnes je Nemocnice Sokolov na nejlepší cestě stát se špičkovou moderní okresní nemocnicí. A já věřím, že se jí stane."