Hornická činnost v západní části sokolovského hnědouhelného revíru definitivně skončila. Pomyslnou tečku za ní udělalo uložení posledních vagónů skrývky na budoucí břehové linii jezera Medard.

„V současné době tak už běží demontáž kolejí v lomu včetně trolejových sloupů a dalšího příslušenství," říká František Kastl, ředitel divize Družba Sokolovské uhelné. Pracovníky divize tak čeká vedle odstranění asi dvou kilometrů pohyblivých kolejí především demontáž sedmikilometrové trasy pevných kolejí vedoucích k montážnímu místu Marie. Zároveň proběhne také přesun zakladače Z1650/16, který ukončil svou činnost právě uložením posledních kubíků materiálu na břeh budoucího jezera.

„Následně bude kompletně demontován. Některé části, jako jsou podvozky, pasy nebo koleso a korečkový řetěz si necháme na náhradní díly. Ty ostatní pak půjdou kompletně do šrotu," říká Kastl s tím, že osádka stroje přejde od prvního ledna na nově vznikající divizi Těžba.

Součástí ukončení báňských prací v lomu Medard bude také demolice zbývajících stavebních objektů v areálu lomu. V současné době se tak již likviduje například areál bývalého REO SUAS, nebo započala demolice mostu u bývalého montážního místa Medard.

Další objekty ale ještě nějaký čas zůstanou. Jde například o příjezdové vrátnice, které budou dál sloužit ostraze, nebo vlakový Matyášský most. Ten se dokonce dočká zcela nového využití. Místo vlaků po něm budou jezdit auta. Stane se totiž součástí obchvatu Sokolova.

Povrchový lom Medard byl otevřen v roce 1918 a těžil v prostoru vymezeném v jižní části železniční trati Sokolov - Cheb, v severní části pak obcemi Kluč a Habartov. Lom Medard II. ukončil těžbu 9. září 1975, v části Medard I. se pak uhlí těžilo až do 31. března 2000. Po ukončení těžby v oblasti zůstalo deponováno přibližně 15 milionů tun nevytěženého uhlí sloje Anežka a přibližně milion tun sloje Antonín. Důvodem byla nízká poptávka po daném druhu uhlí i problémy s písčitým nadložím.