Ve Vřesové nabízí domácnostem i firmám služby od měření hluku nebo kvality vody až po specializované rozbory zemin, nebo biopaliv. Vysokou kvalitu laboratoří potvrdila i čerstvá reakreditace ČIA

undefined

Po letech práce téměř výhradně pro Sokolovskou uhlenou se laboratoře ve Vřesové nyní otevírají i široké veřejnosti.

Laboratoře Vřesová rozšiřují nabídku pro veřejnost. Zatímco dřív sloužilo toto špičkové pracoviště téměř výhradně potřebám Sokolovské uhelné, v poslední době jeho služby stále více využívají i domácnosti a firmy z regionu. A využívat je budou moci i nadále. Laboratoře totiž v květnu bez jediné připomínky úspěšně absolvovaly ověření úrovně poskytovaných služeb ze strany národního akreditačního orgánu ČIA.

"To, že naše laboratoře po pěti letech prošly reakreditací v celé oblasti zkoušek v plném rozsahu je pro nás hlavně potvrzením, že poskytujeme služby v té nejvyšší kvalitě," říká Alena Filasová, vedoucí laboratoří s tím, že v současné době nejsou v Karlovarském kraji žádné další laboratoře, které by měly stejný rozsah oprávnění jako mají ty ve Vřesové.

"Vedle vysoce kvalifikovaného personálu k tomu velkou měrou přispěly i výrazné investice ze strany Sokolovské uhelné do přístrojového vybavení," konstatuje vedoucí laboratoří s tím, že laboratoře ve Vřesové disponují například nejmodernější dostupnou technikou pro analýzu pevných i kapalných paliv, včetně alternativních biopaliv, nebo špičkovým přístrojovým vybavením pro stanovení stopových prvků, jako je arsen, rtuť a podobně v zeminách i vodě.

"I díky tomu poslední dobou poskytujeme služby velkému množství lidí i firem z regionu, zatímco dříve jsme většinu výkonů dělali v rámci Sokolovské uhelné. V současnosti však externí výkony tvoří už téměř dvacet procent naší činnosti," říká Filasová. Velký zájem ze strany domácností je především o rozbory vody ze studní, nebo o analýzy odpadních vod z domácích čistíren. "Naopak malé a střední firmy vyhledávají poslední dobou laboratoře ve Vřesové hlavně kvůli rozborům odpadů, mimo jiné i proto, že díky stále službě ve Vřesové jsme schopni zajišťovat přejímku vzorků a částečně i jejich zpracování 24 hodin denně. Poslední dobou také roste zájem o autorizované měření hluku, které zajišťujeme pro menší firmy kvůli hygieně práce, zájem je také o měření emisí u kotelen."

Čerstvá reakreditace navíc laboratořím na dalších pět let zaručuje, že výsledky jejich měření budou uznávány ze strany státních úřadů a dalších institucí. To je důležité například při doložení plnění zákonných podmínek, ale třeba také k možnému použití výsledků měření třeba při soudních sporech.

"Do budoucnosti bychom chtěli služby pro domácnosti a menší firmy dál rozšiřovat například i dalším rozvíjením v oblasti poskytovaného poradenství, což ostatně děláme už dnes. A pak také individuálním přístupem k zákazníkům, kterým nově nabízíme i jednání s úřady jejich jménem v případě, že potřebují pomoci s řešením některých věcí týkajících se právě námi poskytovaných laboratorních služeb. A jak ukazují dosavadní zkušenosti, především u domácností, které nemají takové zkušenosti například s právními předpisy, je o tuto pomoc značný zájem," dodává vedoucí vřesovských laboratoří Alena Filasová.

Laboratoře Vřesová byly vybudovány v 60. letech minulého století, původně výhradně pro potřeby zdejšího nově postaveného palivového kombinátu. V závěru 90. let prošly ale výraznou modernizací z hlediska přístrojového vybavení a postupně se proměnily v největší a nejmodernější pracoviště svého druhu v Karlovarském kraji. Celkově provoz laboratoří zajišťuje 120 lidí, z toho 30 vysoce kvalifikovaných pracovníků má na starosti přímo provoz speciální akreditované laboratoře. Více informací o poskytovaných službách na www.suas.cz