Investice umožní lépe zhodnotit sokolovské uhlí, získat z každé tuny více tepla, snížit náklady na jeho dopravu i zachovat pracovní místa v rušené briketárně.

Až o padesát procent větší výhřevnost na každý kilogram. Takový bude výsledek zpracování sokolovského uhlí na hnědouhelný multiprach pomocí nové technologie, jejíž výstavba v těchto dnech finišuje ve Vřesové. Již v prosinci tak definitivně nahradí zrušenou výrobu briket.

„Výhod, které tato technologie pro využití uhlí přináší je hned několik," potvrzuje Stanislav Kapr, hlavní inženýr divize Zpracování Sokolovské uhelné ve Vřesové. Tou první, a také nejvýznamnější, je mnohem ekologičtější využití uhlí. To běžně obsahuje až 40 procent vody a jeho výhřevnost se pohybuje mezi 13 až 14 MJ/kg. To znamená, že při dopravě se v každé tuně nákladu přepraví až 400 kg vody, která významným způsobem snižuje výhřevnost uhlí a tím pádem rostou i náklady na přepravu a zbytečně se zatěžuje životní prostředí.

„To se ale u multiprachu výrazně mění," upozorňuje hlavní inženýr divize Zpracování. Uhlí totiž v nové technologii nejprve projde sušárnou. Ta je původní technologií rušené briketárny a využívá zbytkové páry, která vzniká v místní teplárně a elektrárně. „Ve výsledku se tak obsah vody v uhlí sníží na pouhých pět procent a ještě při teplotě kolem šedesáti stupňů jde do speciálních tyčových mlýnů, které z něho vyrobí multiprach v požadované zrnitosti."
Právě výběr speciální mlecí technologie byl nejsložitější částí přípravy celé investice. Na trhu je totiž celá řada druhů mlecích zařízení, od kulových přes válcové až po tyčové mlýny. Pro technologii Palla, která mele uhlí pomocí soustavy tyčí, nakonec rozhodlo několik důvodů.

„Tím prvním je provozní spolehlivost. Jeden mlýn této značky již máme a osvědčil se," konstatuje Kapr. Druhým důvodem je fakt, že ostatní technologie využívaly sušení uhlí přímo během mlecího procesu, a bylo tak nutno používat například zemní plyn, což zvyšovalo náklady na výrobu. „Takhle ale můžeme využít stávající sušárnu, která nám zůstane po briketárně a uhlí dál můžeme sušit pomocí zbytkové páry, které máme dostatek. Na rozdíl od plynu ji nemusíme nakupovat."

Nová technologie ve Vřesové navíc výrazně zvýší kvalitu vyráběného multiprachu. Ten se zatím získával tak, že v elektrofiltrech zachytával prach vznikající při sušení hnědého uhlí. Jeho zrnitost i kvalita, co se týká obsahu síry nebo popelovin, však byly značně kolísající. Cílené mletí naopak umožní dodržovat přesné parametry tohoto výrobku.

Samotná výstavba nové technologie nazvané intenzifikace výroby hnědouhelného multiprachu přitom není nijak jednoduchá. Probíhá totiž za provozu briketárny, jejíž výrobní linky postupně nahrazuje. V principu to znamená, že nejprve musela být odstavena pravá část briketárny, demontována technologie, včetně 180 tun těžkých lisů a následně provedena rekonstrukce příslušné části budovy. Ta zahrnovala rozsáhlý objem prací od antikorozní ochrany konstrukcí až po instalaci zcela nových rozvodů elektroinstalací a dalších médií. O jejich realizaci se pak postaraly firemní divize Energetika a Služby společně s dodavatelskou firmou Strojírny Cheb.

„Kromě toho to samozřejmě znamenalo rozvody pro nový řídicí systém i dispečink, který nahradí již zastarávající bezpečnostní prvky používané současnou briketárnou," vypočítává jednotlivé zásahy vedoucí sekce Sušení a výroba briket Bohumír Hrysz s tím, že ve výsledku se výrazně zvýší bezpečnost celé výroby. Od mlýnů totiž multiprach míří uzavřeným potrubním systémem do speciálního sila, odkud je gravitací plněn do cisteren, odkud se u zákazníků v uzavřeném cyklu přečerpává do zásobníků. To téměř eliminuje prašnost, a vedle vyšší výhřevnosti předurčuje využití multiprachu i pro takzvané čisté uhelné technologie. Zatímco je dnes zcela nemyslitelné, aby v centru města stála hnědouhelná teplárna, multiprachové zařízení bude splňovat i současné přísné požadavky na ekologii a bezpečnost provozu.

Produkce multiprachu zcela nahradí ve Vřesové dosavadní výrobu hnědouhelných briket. Ta je v provozu od roku 1966 a v současné době jde o definitivně poslední technologii svého druhu v České republice. „Do zkušebního provozu by pak nová výroba měla najet už v průběhu prosince s tím, že na rozdíl od briketárny, která v poslední době jela jen na tři směny pět dní v týdnu, najede multiprach na plný čtyřsměnný provoz," dodává Hrysz.
(red)

Multiprach