Obec Vintířov již ze státního programu získala desítky milionů korun na obnovu míst poškozených těžbou. Další by ráda dostala na úpravu areálu bývalé nakládací stanice.

Na zbrusu nový park s dětským hřištěm se v těchto dnech mění bývalé odkaliště dolu Markéta na okraji Vintířova. Na rekultivaci nádrží sloužících k plavení kaolínu tak stát vynaloží téměř 18 milionů korun z programu zahlazování následků těžby hnědého uhlí před privatizací těžebních společností. Další miliony do budoucí rekreační zóny zároveň investuje samotná obec.
„Pokud vše půjde tak jak má, práce by měly skončit ještě letos. Ale ještě několik dalších let potrvá pěstební péče," říká starosta obce Jiří Ošecký a dodává, že na okraji obce se totiž nově vysadí více než 650 kusů dřevin, a péče o ně bude trvat až do roku 2015.
Původně měla být rekreační zóna na okraji obce hotová už loni, ale práce se protáhly kvůli objevenému velkému množství kalů. Kvůli nim musela být předělána i část projektu. Ten kromě samotného vyčištění rybníků, výsadby zeleně nebo výstavby cestiček bude zahrnovat i řadu dalších věcí hrazených z rozpočtu Vintířova.
„Mezi ně patří například vyasfaltování osmi set metrů cest, které měly být původně jen z uválcovaného odvalu," konstatuje starosta. Využívat je tak budou moci i místní děti k in-line bruslení. V areálu dále vyroste také kompletní veřejné osvětlení a nové dětské hřiště. To vše pak v souhrnu vyjde obec zhruba na další tři miliony korun.
Nový park se bude rozkládat u silnice z Vintířova do Vřesové, kterou v roce 1974 vybudovaly sokolovské doly, aby odvedly nákladní dopravu z obce. V té době již odkaliště nebylo v provozu. Závod Markéta totiž po vytěžení místního ložiska ve Vintířově ještě nějakou dobu plavil kaolín z Božíčan, ale na konci 60. let minulého století zdejší provoz úplně skončil.
„A od té doby to jen zarůstalo. Takže když se objevila možnost získat nějaké dotace v rámci vládních miliard na zahlazování důlní činnosti, byla to jedna z prvních věcí, která nás napadla," říká Ošecký. Souběžně s tím zažádala radnice také o finance na dvě etapy rekultivace Vintířovského potoka, kam se vypouštěly důlní vody, nebo na přeměnu ploch podmáčených důlními vodami na víceúčelové hřiště.
„V současné době máme ještě podanou žádost o dalších šest milionů korun na úpravu míst, kde stávala Nakládací stanice Lipnice," uzavírá starosta obce a říká, že zde by radnice chtěla především upravit zeleň a vybudovat parkovací plochu.