Už roky před tím, než se do budoucího jezera začaly napouštět první litry vody, vznikaly vize na využití jeho okolí. První už dostávají konkrétní obrysy.

Zásadní změnu pro část Sokolovska bude znamenat právě zahájené napouštění jezera Medard. Po více než sto letech, kdy život a podobu krajiny určovala těžba uhlí a související průmysl, se zcela změní její charakter i účel. A zdaleka nejde jen o samotné jezero.
„Už od samotného počátku hledáme smysluplné možnosti využití okolí jezera," říká generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek s tím, že za několik let se od idealistických návrhů vše dostalo až ke konkrétním a životaschopným projektům.
„Pokud jde o Sokolovskou uhelnou, počítáme například s využitím severních svahů pro bydlení," vypočítává Štěpánek s tím, že mezi projekty firmy je také stavba dalšího golfového hřiště. To by mělo zaplnit díru v nabídce takzvaných public hřišť pro nejširší veřejnost, které v kraji citelně chybí.
S řadou dalších záměrů přicházejí ale také další investoři. Jde například o záměr postavit jachtařský klub u Svatavy. „Náš region ale potřebuje i jiné věci. Takže naše pozornost bude upřena více na přípravu průmyslové zóny mezi Sokolovem a Starým Sedlem," upozorňuje Štěpánek.
Podpora rozvoje turistického ruchu a rekreace v okolí jezera tak bude do jisté míry také věcí měst a obcí ležících poblíž Medardu. Ty už například připravují rozsáhlý záměr výstavby cyklostezek kolem jezera. Ty ve svých záměrech zastřešených Mikroregionem Pod Chlumem připravují síť 45 kilometrů nových cyklostezek.
„Ty pak budou napojeny na páteřní cyklostezku podél Ohře a na kraslickou cyklostezku podél řeky Svatavy," říká Tomáš Správka, který má v rámci Krajského úřadu Karlovarského kraje na starosti právě cyklostezky. Další projekt, který sdružení připravuje pak řeší kompletní zmapování a prezentaci zdejších stezek včetně vzniku servisních míst pro cyklisty.
„Obě dokumentace budou dokončeny ještě letos, a již na podzim mikroregion plánuje podat žádost o dotaci z regionálního operačního programu," dodává Správka s tím, že celkové náklady na oba projekty jsou odhadovány na 65 milionů korun.