dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. nabízí možnost zkoušky/přezkoušení dle § 14, odst. 7 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., včetně vydání Osvědčení.

Jedná se o zkoušky/přezkoušení dle § 4, § 5, § 6, § 7a § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. Zkoušky/přezkoušení nabízíme v rozsahu do 1000 V, do i nad 1000 V, hromosvody. Nabízené rozsahy jsou pro objekty A, B, C.

 

Přihláška ke stažení zde (Doc).

 

Vyplněnou přihlášku spolu s požadovanými doklady je nutné doručit osobně k ověření. Při doručení přihlášky Vám bude sdělena informace o úhradě zkoušky. Platba musí být uhrazena v hotovosti nebo připsána na účet nejpozději týden před stanoveným termínem zkoušky.

 

 

Doklady. bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

  • Doklad o vzdělání v oblasti elektro - pouze pro § 5 a vyšší (výuční list příslušného oboru, maturitní vysvědčení a pod.) – originál

  • Staré osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. (pro § 6 a vyšší - pokud bylo vydáno)

  • Potvrzení praxe dle požadavku vyhlášky č. 50/1978 Sb. (platné osvědčení, nebo čestné prohlášení u OSVČ, nebo potvrzení zaměstnavatele)

  • Adresa trvalého bydliště, datum narození (doklad totožnosti)

 

Zkouška proběhne minimálně za 30 dní od doručení přihlášky a dokladů k ověření.

 

Ceník zkoušky/přezkoušení:

 

Kvalifikace

Cena
(Kč)

Rozšířená kvalifikace

+ obj. tř. B

+ obj. tř. C

+ nad 1000V

+ hromosvody

§ 4 obj. tř. A

400,-

       

§ 5 obj. tř. A do 1000 V

500,-

+ 200,-

+ 200,-

+ 200,-

+ 200,-

§ 6 obj. tř. A do 1000 V

800,-

+ 500,-

+ 500,-

+ 300,-

+ 300,-

§ 7 obj. tř. A do 1000 V

900,-

+ 500,-

+ 500,-

+ 300,-

+ 300,-

§ 8 obj. tř. A do 1000 V

1000,-

+ 500,-

+ 500,-

+ 300,-

+ 300,-

§ 6 + § 8 obj. tř. A do 1000 V

1200,-

+ 500,-

+ 500,-

+ 300,-

+ 300,-

§ 10 – dle dohody

         

Školení v rozsahu § 6 - § 8

dle dohody

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 

 

Kontaktní osoba:

Pavlína Havlanová – tel. 352 462 346

Lucie Brandisová – tel. 352 462 343

 

Místo doručení přihlášky:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sekce Personální - vzdělávání, 9. patro

Jednoty 1628, Sokolov