Nabízíme zajištění školení řidičů – referentů. Školení je určeno zaměstnancům, kteří při zajišťování činností pro zaměstnavatele využívají služební auto. Periodicitu školení určuje zaměstnavatel (dle § 103 odst. 2, Zákoníku práce zákon č. 262/2006 Sb.)
Školení řidičů referentů provádíme v prostorách Sokolovské uhelné, při větším počtu řidičů lze provést školení i u Vás ve firmě. Vše je na dohodě.
Rozsah školení jsou 2 vyučovací hodiny. Cena je stanovena na 250 Kč (bez DPH)/osoba.
Máte-li zájem o toto školení, zavolejte prosím a domluvíme termín. Po školení fakturujeme, k daňovému dokladu bude přiložena podepsaná prezenční listina (školení musí být prokazatelně zdokumentováno).


Lucie Brandisová
352 462 343