Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

 

Rozsah akreditace 

  • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí
  • odběr a stanovení koncentrace vdechovatelné a respirabilní frakce polétavého prachu v pracovním prostředí
  • odběr a rozbor polycyklických aromatických uhlovodíků PAH (chemické karcinogeny), benzenu, toluenu, xylenů, chlorovaných uhlovodíků (např. trichlorethen, tetrachlorethen) 
  • subdodavatelsky: stanovení fibrogenních složek (např. SiO2) v respirabilní frakci