Neakreditované rozbory plynných paliv a odpadních plynů

  • chromatografické rozbory: kyslík, dusík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metan, nasycené a nenasycené alifatické uhlovodíky 
  • výpočty z celkového složení plynů: spalné teplo, výhřevnost, hutnotu plynů, měrnou hmotnost, Wobeho číslo, spalovací potenciál 
  • základní rozbor motorové nafty a karbochemických produktů.