Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1360.

 

Rozsah akreditace 

  • základní parametry: síra, popel, voda, spalné teplo, výhřevnost 
  • ostatní parametry: kompletní elementární rozbor (dusík, uhlík, vodík, síra, kyslík dopočtem), chlor, fluor, prchavá hořlavina, třídící zkouška, obsah nebezpečných kovů (např. rtuť, arsen, vanad, berylium atd.) a PCB
  • složkový (silikátový) rozbor škváry a popílku
  • výluhové testy škváry a popílku pro ukládání na skládky
  • neakreditované rozbory: formy síry, sypná hmotnost, zdánlivá hustota
  • subdodavatelsky: bod tání popela v oxidační atmosféře, dále dle požadavku zákazníka