Výdaje na opravy a modernizacivšech jedenácti strojů dosáhly téměř 300 milionů korun. Nyní by měly vydržet bez dalších větších zásahů v provozu až do doby úplného vyuhlení ložiska.

Generální oprava lokomotivy 27E s evidenčním číslem 252 odstartovala v dílnách společnosti Sokolovská uhelná v Novém Sedle. Jde o poslední z celkového počtu jedenácti lokomotiv, které zde absolvovaly rozsáhlou opravu spojenou s modernizací. Nejrozsáhlejší projekt svého druhu v novodobé historii firmy tak v závěru května dospěje po čtyřech letech ke svému závěru.

"Rozsah opravy i způsob jejího provedení spolu s modernizací vybraných částí strojů by měl umožnit provoz těchto lokomotiv bez dalších zásahů až do ukončení provozu v lomech společnosti Sokolovská uhelná," říká Milan Karásek, vedoucí sekce Kolejová doprava divize Těžba s tím, že výdaje na každou z lokomotiv přesáhly dvacet pět milionů korun při jejich odstávce z provozu v délce tři až čtyři měsíce.

Důvody proč se společnost rozhodla odstartovat v roce 2007 tak nákladný projekt, souvisely především s provozem těchto strojů, vyráběných Škodou Plzeň v závěru 90. let minulého století. Ačkoliv šlo o nejmodernější odklizové lokomotivy v sokolovském revíru, po dvaceti letech služby s nimi již začaly být různé problémy.

"V první řadě nebylo možné vůbec sehnat potřebné náhradní díly. Nikdo je totiž nevyráběl," popisuje situaci mechanik sekce Kolejová doprava Pavel Hendrych. Situaci navíc komplikovalo, že k mnoha dílům lokomotiv neexistovala ani potřebná dokumentace, podle níž by bylo možné je vyrobit. "A kusová výroba jednotlivých součástek byla samozřejmě velmi nákladná. Navíc některé komponenty u nás dokonce už ani nikdo nedovedl vyrobit."

Druhým důvodem byly značně vysoké provozní náklady lokomotiv 27E. Odporový systém regulace totiž způsoboval, že lokomotiva odebírala z trolejí při rozjezdu každá svým dílem i plných 300 ampér, ze kterých pak až dvě třetiny neúčelně spálila v odporech.

"Takže i když na první pohled zvenku zůstalo vše stejné, největší rozdíly se dají najít uvnitř," potvrzuje Hendrych fakt, že v první řadě se zlepšila regulace odebíraného proudu. "Díky tomu odebírá ze sítě jen přesně to, co potřebuje ke svému výkonu, a je tedy i podstatně úspornější než dříve."

Navíc má 27E, jejíž generálkou a modernizací vznikla nová řada lokomotiv s označení 127.5, také lepší přenos výkonu, sama si umí řešit prokluzy pomocí systému který je obdobou ABS u aut, a strojvedoucí nyní má plnou kontrolu nad chodem celého systému. Umožňuje mu to nový elektronický řídící systém.

"Takže má v kabině na displeji v podstatě veškeré údaje počínaje rychlostí, přes to v jaké fázi motor pracuje, na jaké frekvenci a podobně. Což výrazně zrychluje diagnostiku závad a umožňuje některým problémům také lépe předcházet," dodává Hendrych. "Nehledě na lepší ergonomii pracoviště strojvedoucího, kde volant nahradil joystick, nebo vybavení lokomotiv dálkovým ovládáním díky kterému si na nakládací stanici může obsluha sama regulovat posuv a řadu dalších věcí."

Hlavními dodavateli generálních oprav a modernizací lokomotiv 27E2 jsou společnosti CZ Loko, DI Elcom a Mondo. Na pracích se pak podílí také zaměstnanci Divize Služby Sokolovské uhelné, nebo některých regionálních firem, jako je například SEF Sokolov.

Elektrické odklizové lokomotivy, mezi které stroje 27E2 patří, se poprvé v českých hnědouhelných lomech objevily v roce 1942. Tehdy šlo o výrobky německé společnosti AEG, které po válce nahradily čtyřnápravové a šestinápravové stroje z produkce plzeňské Škody typu 10 a 11 Elo. První lokomotivy současného typu 27E dorazily na Sokolovsko počátkem 90. let minulého století a dnes jich je v provozech společnosti nasazeno 30 kusů. Z toho jedenáct prošlo v uplynulých letech generální opravou. Kromě nich pak na těžbě uhlí společnost provozuje také 5 lokomotiv staršího typu 26Em, které se postupně vyřazují.

lokomotivy 27E