Nové kolesové rýpadlo KU 300/19 v současné době prochází rekonstrukcí a technickými úpravami. Ty umožní jeho nasazení i v tvrdších polohách, kde současná technika pracuje s nadměrným opotřebením.

„To umožní jak zesílená špička, tak celá řada dalších změn na technologii," potvrzuje Daniel Pechouška, vedoucí technik sekce Investice Sokolovské uhelné. Mezi ně patří především výrazné zvýšení výkonu, který z dosavadních 225 kN vzrostl na 350 kN. S tím souvisí i rekonstrukce vý­ložníku spojená s významným snížením jeho hmotnosti. Dále stroj dostane také nový řídicí systém, výkon pohonu kolesa vzroste z 320 kW na plných 520, a navíc instalace frekvenčních měničů umožní plynulou změnu jeho otáčení. 

„K zajímavým změnám patří i nová převodová skříň, která je velice moderní konstrukcí," říká Pechouška. Její použití bylo v minulosti vyzkoušeno už na rýpadlech typu KU800 a K2000. „Její výhoda pak je hlavně v tom, že dělením toku výkonu do dvou větví umožňuje uspořit až čtvrtinu hmotnosti převodové skříně."

To vše v souhrnu povede nejen ke snížení provozních nákladů rýpadla, ale také k rozšíření možností jeho využití. Bude totiž moci těžit i v polohách, kde se v dnešní době musí používat odstřelů, nebo těžba probíhá za vysokých nákladů. A to už v polovině roku 2009, kdy by KU 300/19 mělo být, po pěti měsících trvajícím přesunu po vlastní ose z montážního místa Marie, uvedeno v lomu Družba do provozu. 

Nákup nového rýpadla ze severních Čech proběhl v rámci investiční akce doplnění dobývací technologie, která v rámci Sokolovské uhelné probíhá už od roku 2006. Ta se dosud týkala především lomu Jiří a zahrnovala například výstavbu pasových dopravníků, nebo nákup technologií jako jsou pasové vozy, poháněcí stanice a podobně. Nákup KU 300/19 je první investicí tohoto typu, která bude směřovat do lomu Družba. Celkové náklady včetně pořizovacích dosáhnou výše 201 milionů korun, dodavatelem akce je společnost Sokolovské strojírny.