Rozsáhlá investice za 70 milionů korun zjednoduší život pacientům sokolovské nemocnice, návštěvám i obyvatelům okolních čtvrtí, která denně zaplavují auta.

undefined
Výstavba parkovacího domu je jednou z významných akcí podporovaných Sokolovskou uhelnou.

V plném porudu je v těchto dnech výstavba parkovacího domu a nového centrálního registru v severní části Nemocnice Sokolov. Projekt za 70 milionů korun financovaný Sokolovskou uhelnou je dalším z cílených kroků firmy podporujících rozvoj tohoto klíčového zdravotnického zařízení.

Z hlediska organizace práce půjde o jeden z nejnáročnějších projektů jaký jsme kdy realizovali," říká Pavel Mikeš, jednatel firmy SUAS - stavební. Na stísněném staveništi se totiž stavbaři budou musí směstnat s dalšími firmami, které mají ve stejné době realizovat dvě rozsáhlé rekonstrukce přilehlých nemocničních pavilonů. Navíc v okolí stavby jsou, vedle lůžkových oddělení nemocnice, také obytné domy.

Stavba proto jede v omezeném časovém rozsahu. I když to vše trochu zpomaluje, nepočítáme například s prací v nočních hodinách. A budeme snažíme se minimalizovat i dopad stavby na okolí," konstatuje jednatel SUAS - stavební. Například dodavatel výkopových prací se proto musel zavázat i k mytí okolních komunikací, aby se snížila prašnost, i k dalším opatřením. „Přesto se během stavby nebude možné vyhnout například mírně zvýšené hlučnosti způsobené pohybem stavební techniky, za což se lidem předem omlouváme. Na druhé straně se ale po několika desítkách let podaří konečně vyřešit problém s parkováním v nemocnici i jejím okolí. A to za ty krátkodobé obtíže rozhodně stojí."

Zatímco geologický průzkum svahu pod nemocnicí proběhl už v průběhu projekčních prací, po klíčové přeložce parovodu se rozjela výstavba naplno.

Než bylo možné odříznou potrubí které zásobovalo nemocnici teplem, pracovali jsme na stavbě záporové stěny podél stávajících objektů nemocnice, na kterou navazuje opěrná zeď samotného parkovacího domu," vysvětluje postup prací Mikeš.

O tom, že nejde rozhodně o malou stavbu svědčí čísla. Jen výkopové práce dosahují objemu deseti tisíc metrů krychlových zeminy. Samotná stavba pak spolyká na 1700 kubíků betonu. „To je ostatně i důvod proč se volila prefabrikovaná konstrukce umístěná na základové pasy. Její výstavba je rychlejší a navíc odpadá i část dopravy, která by musela městem projíždět, kdyby se vše betonovalo na místě."

Výsledkem bude dvoupodlažní parkovací dům, který nabídne zhruba od poloviny roku 2015 k dispozici 65 míst v horní nekryté části a dalších 70 v té kryté. Objekt bude navíc pro větší bezpečnost zajištěn kamerovým systémem. Na něj pak naváže nový centrální registr pacientů, který bude sloužit jako hlavní vstup do areálu nemocnice. Vůbec poprvé tak budou moci v Sokolově pacienti vstoupit za sanity nebo z vlastního vozu do nemocnice takzvaně suchou nohou. A z ulic v okolí nemocnice by měla po letech konečně zmizet záplava parkujících aut, která komplikují život jak místním obyvatelům, tak řidičům sanit nebo hasičům.

Převážnou část prací na výstavbě parkovacího domu provádí SUAS - stavební, nebo jako v případě přeložky parovodu, její mateřská firma. Pouze výkopy a přepravu odtěženého materiálu jsme z časových důvodů řešíli ve spolupráci s externím dodavatelem a externí firma bude zajistila i stavbu záporové stěny, kde je nutné speciální zakládání a montáž železobetonových prefabrikátů," uzavírá Mikeš.

Stavba parkovacího domu v Sokolovské nemocnici není nijak novým tématem. O nutnost řešit problémy s narůstajícím počtem automobilů v areálu se mluví již více než dvě desítky let. Nic se ale nezměnilo ani po roce 2000, kdy nemocnice z majetku státu přešla na kraj. Sokolovská uhelná, která dlouhodobě nemocnici podporuje, proto v roce 2011 nabídla že parkovací dům s centrálním registrem nemocnice za 70 milionů korun vybuduje na vlastní náklady. Stavba odstartovala v březnu a dokončena by měla být v červenci 2015.