Archiv pečuje o 85 archivních fondů a sbírek, vzniklých od druhé poloviny 18. století (1769) do současnosti v rozsahu 843 běžných metrů. K nejvýznamnějším fondům hospodářských organizací patří Dolové a průmyslové závody, dříve Jan Dav. Starck Dolní Rychnov (1769) 1885-1946, Duchcovsko-podmokelská dráha Karlovy Vary 1805-1946, Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov 1946-1990, dále pak fondy menších kapitalistických firem, následně národních, popř. koncernových a státních podniků. V evidenci se nacházejí fondy dvou družstev, několika spolků, řady společenských zejména odborových organizací působících v podnicích, hrstka osobních pozůstalostí (ing. J. Frieser) a sbírka map (3 853 kusů).

Archiválie dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách, okrajově též jihočeského lignitu a dalších souvisejících výrob (chemikálií, keramiky, tabulového skla, elektřiny, briket atd.), rozvoj technického myšlení, sociálního postavení zaměstnanců i vliv těžebních firem na okolní průmyslovou oblast. Využívání archiválií badateli upravuje interní badatelský řád, vycházející z ustanovení obecně závazných právních předpisů. Badatelé mohou využívat při studiu i knihovnu o 1033 titulech.

Literatura:

Západočeské podnikové archivy. Popisy archivních fondů ... z období do znárodnění, I. díl, Státní archiv Plzeň 1966, s. 60-93. Bystrický V., Hrubý V., Přehled archivů ČSR, Praha 1984, s. 116.

Obec

Název

Období

Jazyk

Březová

Kronika k. p. Důl Pohraniční stráž, Březová (Fond č. 79, propagace č. 1)

1975-1980

česky

 

Kronika síně tradic Dolu Pohraniční stráž, Březová (Fond č. 79, propagace č. 3)

1985-1990

česky

Citice

Kronika dolu Lidice, Citice (Fond č. 52, i. č. 5)

1945-1947

česky

Dolní Rychnov

Kronika Dolových a průmyslových závodů, Dolní Rychnov (Fond č. 39, i. č. 18)

1937

německy

 

Kronika dolu Anežka, Dolní Rychnov (Fond č. 39, i. č. 20)

1936

německy

 

Kronika uhelných dolů, Dolní Rychnov s údaji od roku 1813 (Fond č. 79, Přátelsrví i. č. 70)

(1946)

německy

Ervěnice

Kronika těžařstva Britania, Ervěnice (Fond č. 40, i. č. 1)

1875-1913

německy

Královské Poříčí

Kronika dolu Marie, Královské Poříčí s údaji od roku 1912 (Fond č. 40, i. č. 1)

1927

německy

 

Kronika Uhelných dolů Britania, Královské Poříčí s údaji od roku 1860 (Fond č. 40, i. č. 1)

1931

německy

Kynšperk nad Ohří

Kronika Kynšperských dolů a briketáren, Kynšperk nad Ohří (Fond č. 1, i. č. 1)

1936

německy

Lomnice

Pamětní kniha dolu Jiří, Lomnice (Fond č. 77, i. č. 78)

1958-1967

česky

Sokolov

Kronika n. p. Báňské stavby, Sokolov (Fond č. 71, i. č. 124)

1966-1973

česky

 

Kronika závodní organizace Českého svazu žen ředitelství Hnědouhelných dolů a briketáren, Sokolov (Fond č. 94, i. č. 1)

1972-1986

česky

Svatava

Kronika n. p. Důl Pohraniční stráž, Svatava (Fond č. 79, PS i. č. 3)

1954-1971

česky

Svojšín

Kronika pionýrského tábora Radar, Svojšín (Fond č. 78, Důl 25. 2. i. č. 18b)

1964-1967

česky

Tisová

Kronika n. p. Velkodůl Přátelství, Tisová (Fond č. 79, Přátelství i. č. 422)

1964-1965

česky

Vintířov

Kronika n. p. Důl 25. únor, Vintířov (Fond č. 78, Důl 25. 2. i. č. 18a)

1966-1968

česky

Vřesová

Kronika celozávodního výboru Socialistického svazu mládeže Palivový kombinát, Vřesová (Fond č. 96, i. č. 1)

1980-1988

česky

 

Pamětní kniha k. p. Palivový kombinát, Vřesová (Fond č. 78, PK propagace č. 1)

1962-1980

česky

Jednou z významných archiválií obsažených v Podnikovém archivu Sokolovské uhelné jsou také firemní papíry. Jde o dokumenty poskytující zajímavé svědectví o firemní kultuře v daném období i dobové estetice a grafickém designu. Mezi archiváliemi přitom nejsou jen firemní papíry těžebních společností, ale také celé řady dalších podniků. V připojené galerii najdete ukázky alespoň některých z nich:

 

1- Citicko habartovské těžařstvo 1921

2- D. Nivy Glöckner 1925

3- Dolové a průmyslové závody 1921

4- Habartov brikety 1904

5- Cheb Oschatz 1929

6- Cheb skladištní družstvo 1921

7- Cheb Wunderlich 1938

8- Chodov Gerstner -

9- Chotíkovská kyselka 1903

10- KV pivovar Weber 1909

11- KV Romania 1905

12- KV Mattoni 1921

13- KV Schöberl 1930

14- Klášterec 1902

15- Klášterec Simon 1938

16- Kominík 1997

17- Kynšperk doly 1908

18- Kynšperk Glück 1929

19- Kynpšperk pivovar 1933

20- Lipsko Bleichert 1902

21- Loket starosta 1941

22- Loket Bratří Haidingerové 1850

23- Loket porcelánka Springer 1911

24- Malý Újezd 1938

25- Nové Sedlo sklárna 1890

26- Nové Sedlo důl Anna 1934

27- Plzeň Škoda 1899

28- Praha Eliáš -

29- Praha Julius Petschek 1931

30- Rotava železárny 1933

31- Slaný strojírna 1900

32- Smolnice Glöckner 1928

33- Sokolov ing. Weissbach 1935

34- Sokolov stavitel Theierl 1933

35- Stará Role KV porcelán 1959

36- Svatava König 1902

37- Chodov- Těžařstvo Markéta 1927

38- Osek Thiele 1919

Firemní papíry

Výroční zpráva archivu za rok 2020 je ke stažení zde

Výroční zpráva archivu za rok 2019 je ke stažení zde

Výroční zpráva archivu za rok 2018 je ke stažení zde

Výroční zpráva archivu za rok 2017 je ke stažení zde

Výroční zpráva archivu za rok 2016 je ke stažení zde

Výroční zpráva archivu za rok 2015 je ke stažení zde