Novoroční slovo předsedů dozorčí rady SUAS GROUP a Sokolovské uhelné 

Suas Group PF SM4x 100

Dovolte nám u příležitosti končícího roku trochu zabilancovat, shrnout již téměř uplynulý rok a nastínit naše výhledy pro rok nadcházející.
Již od konce 17. století patříme na Karlovarsku mezi nejvýznamnější subjekty, které zde určují směr rozvoje. Od nepaměti to byla těžba hnědého uhlí, která dělala náš region tak významný a dávala práci tisícům lidí.
Na tuto tradici navazujeme a i v dnešní době chceme zaujímat významnou roli mezi těmi, kdo díky změnám a inovacím tvoří budoucnost našeho kraje. V naší další podnikatelské strategii se dle trendů v nové energetice postupně odkloňujeme od těžby u v novou, nejen energetickou skupinu, která využívá zejména trendů čisté energetiky. I nadále máme ambici být významným dodavatelem elektrické energie, ovšem z čistých zdrojů. A nejen to. Prostřednictvím šesti obchodních linií nové SUAS GROUP, kterou jsme letos založili a která je sesterskou společností tradiční Sokolovské uhelné, chceme udržitelně rozvíjet nejen region Sokolovska, ale i celý Karlovarský kraj. Je pro nás důležitý nejen náš podnikatelský úspěch, ale také budoucí úspěšná transformace a konkurenceschopnost celého kraje, která je pro jeho rozvoj a zásadní změny, jež jsou nevyhnutelné, klíčová. Naší ambicí jako soukromého subjektu je dlouhodobá podpora technologických inovací, transformace školství, změna pracovního trhu a rozvoj bydlení a využití naší stávající důlní oblasti k ekologickému rozvoji. Naše cesty v poslední době kříží přetrvávající pandemická situace i nejistota na energetickém trhu, jejímž důsledkem je enormní navyšování cen energií, emisních povolenek a dalších komodit. Situaci se nám přes všechna úskalí dosud daří úspěšně čelit.
Jsme rádi, že jsme v roce 2021 udělali první transformační kroky a že jsme k tomu získali pro nás důležitou podporu rovněž ze strany zástupců Karlovarského kraje i zástupců přilehlých měst a obcí. Transformace naší skupiny je největším místním počinem za posledních 50 let a k tomu nám pomáhá našich více než 2 500 zaměstnanců. I ti byli v roce 2021 vystaveni velkým změnám, když jsme začali s rozsáhlou vnitrofiremní transformací. Máme za to, že i kolektivní vyjednávání, která probíhala v závěru tohoto roku, jsou důkazem maximálního úsilí zajistit, byť v poměrně náročné a turbulentní době, pro zaměstnance obou skupin ty v daném okamžiku nejlepší možné pracovní podmínky.
Středem našich aktivit bude v roce 2022 i nadále transformace naší skupiny. Nedílnou součástí toho je rozvoj našeho regionu i kraje. Zaměříme se na udržení a získávání nových obchodních partnerů a investorů. I nadále budeme garantovat udržení stávajících pracovních míst, nábor nových pracovníků na nové pozice a pro nové oblasti podnikání a naši podporu kraji při rozvoji pracovního trhu. Společným jmenovatelem našeho podnikání pak bude udržitelnost. Zejména naše plánované projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ekologie a důraz na revitalizaci našich pozemků po těžbě budou hlavními oblastmi, kterým se budeme v příštím roce, ale i v letech dalších aktivně věnovat.
Čeká nás období plné výzev a klíčových milníků, na které se spolu s našimi více než 2 500 kolegy velmi těšíme. Budeme rádi, když i vy budete u toho.
Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2022!

 

 

Ing. Jaroslav Rokos, MBA

Předseda dozorčí rady

SUAS GROUP a.s.

JUDr.  Pavel Tomek

Předseda dozorčí rady

Sokolovská uhelná, p.n., a.s.