Valná hromada společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. konaná dne 23. června 2021 rozhodla hlasy všech akcionářů o změně stanov, které vychází z koncepce stanov sesterské holdingové společnosti SUAS GROUP a.s.

Valná hromada společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. konaná dne 23. června 2021 rozhodla hlasy všech akcionářů o změně stanov, které vychází z koncepce stanov sesterské holdingové společnosti SUAS GROUP a.s., a tak zavádí od 1. července 2021 vždy po 2,5 letech rotaci na postech předsedy a místopředsedy dozorčí rady. Na zasedání dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., a to v souladu s výše zmíněnými změnami stanov, byl s účinností ode dne 1. 7. 2021 do funkce předsedy dozorčí rady zvolen Pavel Tomek a funkci místopředsedy bude zastávat Jaroslav Rokos. V opačném rozdělení funkce předsedy a místopředsedy dozorčí rady již působí oba jmenování u sesterské holdingové společnosti SUAS GROUP a.s. od 24. března 2021.

Tímto posledním krokem dochází k finálnímu naplnění dohody akcionářů obou holdingových společností o vzájemné spolupráci, podpoře a rozdělení úloh při souběžném strategickém řízení a rozvoji obou holdingových společností.  Probíhající restrukturalizace společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., turbulentní změny v oblasti uhelné energetiky a strategický rozvoj nové holdingové skupiny SUAS GROUP a.s. přináší značný nárůst řešených témat, jímž je nutné se věnovat souběžně. Přijaté řešení tak bezesporu přispěje k zefektivnění a zintenzivnění plnění úkolů, které stojí v této době před dozorčími radami obou holdingových společností. 

Pavel Tomek se tak bude za své pozice předsedy dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. a z pozice předsedy dozorčích rad vybraných subholdingových společností ze skupiny SUAS GROUP a.s. více orientovat na oblast energetiky, včetně energetiky uhelné, na oblast strojírenství a stavebnictví. Jaroslav Rokos se více zaměří z pozice předsedy dozorčí rady SUAS GROUP a.s. a z pozice předsedy vybraných dozorčích rad subholdingových společností na oblast odpadového hospodářství a zemědělství, na oblast real estate, na oblast využití dopravních prostředků a zemních mechanizmů a v neposlední řadě na oblast korporátních služeb pro obě holdingové skupiny.


V Sokolově 1. července 2021

 


JUDr. Pavel Tomek.                             Ing. Jaroslav Rokos, MBA

předseda dozorčí rady                          předseda dozorčí rady

Sokolovská uhelná, p.n., a.s.               SUAS GROUP a.s.

a                                                           a

místopředseda dozorčí rady                místopředseda dozorčí rady

SUAS GROUP a.s.                              Sokolovská uhelná, p.n., a.s.