Emeritní archivář Sokolovské uhelné Petr Beran obdržel od Ministerstva vnitra České republiky medaili za Zásluhy o české archivnictví. Stát tak ocenil jeho dlouholetou práci při budování podnikového archivu Sokolovské uhelné.

Beran velka

 

Medaile uděluje ministerstvo od roku 2006 osobnostem, které svou publikační a vědeckou činností a mnohdy celoživotní prací v oblasti správy a řízení archivních institucí přispívají k rozvoji českého archivnictví. Letos cenu převzalo celkem 20 archivářů. 

Petr Beran se během své dlouholeté práce zasloužil především o rozvoj podnikového archivu Sokolovské uhelné, který se za jeho působení nejen významně rozrostl, ale také je velmi kvalitně vedený. Podnikový archiv pečuje celkem o 85 archivních fondů a sbírek, vzniklých od druhé poloviny 18. století (1769) do současnosti v rozsahu již více než 840 běžných metrů. K nejvýznamnějším fondům hospodářských organizací patří Dolové a průmyslové závody, dříve J. D. Starck Dolní Rychnov nebo Duchcovsko-podmokelská dráha Karlovy Vary. Zcela jedinečná je pak sbírka téměř čtyř tisíc kusů map.

Dokumenty v podnikovém archivu Sokolovské uhelné dokládají vývoj dobývání hnědého, zčásti i kamenného uhlí v západních Čechách, okrajově též jihočeského lignitu a dalších souvisejících výrob, ať už šlo o chemikálie, keramiku, tabulové sklo, elektřinu nebo brikety. Zároveň je ale důležitým dokladem rozvoje technického myšlení, sociálního postavení zaměstnanců i vliv těžebních firem na okolní průmyslovou oblast. Tyto materiály pak v archivu Sokolovské uhelné doplňuje i studijní knihovna o více než tisíci titulech.

 

Foto: Petr Beran při přebírání ceny, na snímku vlevo.