Předmětem dohody je uzavření nové kupní smlouvy na dodávku sokolovského hnědého uhlí společnosti ČEZ a prodej elektrárny Tisová ze Skupiny ČEZ do rukou Sokolovské uhelné. 

Spolu s tímto se obě strany zavázaly učinit kroky k ukončení všech běžících soudních procesů a nadále vůči sobě nevznášet další nároky. 

Obě strany si od dohody slibují narovnání vzájemných obchodních vztahů a vytvoření podmínek pro výrobu elektřiny a tepla z hnědého uhlí v sokolovském regionu. Pro Sokolovskou uhelnou představuje koupě elektrárny možnost konsolidace aktivit v sokolovském regionu a využití synergií z propojení celého řetězce od těžby uhlí po dodávku tepla a elektřiny spotřebitelům. Skupině ČEZ umožní prodej elektrárny Tisová soustředit se zejména na provoz zrekonstruovaných elektráren Tušimice, Prunéřov a Ledvice, které jsou zásobované uhlím ze Severočeských dolů, člena Skupiny ČEZ.