Novou éru své existence zahajuje v těchto dnech průmyslová zóna Přátelství – Silvestr v Tisové u Sokolova. Plocha, která patří skupině SUAS GROUP a Sokolovská uhelná, se proměňuje z bývalého brownfieldu na všestranně využitelný prostor s potřebnou infrastrukturou pro budoucí investory. Plně automatizovanou výrobu širokého sortimentu nápojů zde oficiálně zahájila česká společnost Bofillex, která je dceřinou společností Big Shock s.r.o.

 

Kvůli vhodné lokalitě pro výrobu nápojů od vývoje receptury, přes výrobu, balení, skladování a expedici navázala společnost Bofillex kontakt se skupinou SUAS GROUP a Sokolovská uhelná před dvěma lety. „Dlouhodobě se zabýváme myšlenkou nabídnout na Sokolovsku průmyslové zóny s potřebným zázemím a infrastrukturou, což dokládá i náš strategický projekt předložený k financování z transformačních peněz EU. Projekt se týká lokalit ve Starém Sedle a na Podkrušnohorské výsypce. Těch možností máme ale více, proto se soustředíme i na využití potenciálu plochy Přátelství – Silvestr v Tisové u Sokolova. A právě tam jsme zrealizovali pro společnost Bofillex úpravu původní haly na stáčírnu nápojů do plechovek, ale také výstavbu nového objektu o celkové ploše 3000 metrů čtverečních pro skladování a následnou expedici hotových výrobků. Těší nás, že se podařilo oživit tuto průmyslovou zónu i díky spolupráci našich dceřiných společností SUAS GROUP, které se zhostily stavebních prací i dalších technických řešení. Zároveň zajišťujeme dodávky energií, správu a údržbu objektů,“ vysvětluje Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS GROUP a Sokolovské uhelné.

Cílem skupiny SUAS GROUP a Sokolovské uhelné je umožnit další rozvoj průmyslové zóny Přátelství-Silvestr a přilákat na Sokolovsko nové firmy s inovačními technologiemi. „Budoucnost Sokolovska, to jsou nejen nové projekty měst a obcí, rozvojové aktivity SUAS GROUP a Sokolovské uhelné, ale také příchod nových investorů, kteří nabídnou pracovní uplatnění s přidanou hodnotou a pomohou udržet v kraji více mladých lidí,“ zdůrazňuje Pavel Tomek.Společnost Bofillex už nyní plánuje další rozšíření výroby a skladování. „Počítáme s postupným navyšováním výrobní kapacity s cílem produkovat až 150 milionů plechovek s nápoji ročně. A musíme ocenit spolupráci se skupinou SUAS GROUP a Sokolovská uhelná, jež nám umožnila etablovat se v kraji, který je známý tradicí výroby nápojů, a nabídnout našim zákazníkům veškerý sortiment a služby na vysoké úrovni,“ dodává Tomáš Zahálka, jednatel společnosti Bofillex.