Z důvodu odstranění havarijního stavu na horkovodním přivaděči dojde ze strany SUAS Teplárenské s.r.o. k přerušení dodávky tepelné energie pro všechny její odběratele odebírající tepelnou energii ve formě horké nebo teplé vody, a to na nezbytně nutnou dobu. 

Zahájení odstávky (pokud to havarijní stav umožní a nebude vyvolána dříve neudržitelným provozem) je naplánované dnes 30. 11. 2023 (čtvrtek) od 20:00 hod. 

 

Harmonogram odstávky, v případě průběhu opravárenských a navazujících manipulačních prací bez komplikací, je následující:

 

přerušení dodávek:                                 30. 11. 2023 , čas 20:00 hod.

předpoklad obnovení dodávek:              1. 12. 2023 , čas 07:00 hod.

 

Budeme se snažit odstranit závadu co nejdříve, aby byl dopad na odběratele co nejmenší. Havarijní odstávka se týká oblasti Karlovy Vary, Chodov, Nová Role, Nové Sedlo a Vintířov. Netýká se dodávek pro město Nejdek.