Elektrárna Vřesová bude pojistkou proti blackoutu

Sokol_uhelna_ocekava_SU_Podracky_DZ_PPC.jpg 2048x2048

Paroplynová elektrárna ve Vřesové umí v případě potřeby odpojení od rozvodné soustavy okamžitě snížit skokově výkon o 200 MW. Díky tomu dokáže od ledna v případě potřeby stabilizovat rozvodnou síť. 

 Novou službu nabízí energetické přenosové soustavě paroplynová elektrárna ve Vřesové. Ta se od počátku letošního roku stala jedním z klíčových zařízení, které v České republice stabilizuje provoz v síti a pomáhá tak předcházet případnému blackoutu. Tedy úplnému rozpadu energetické sítě. 

„I když to u nás nikdo z odběratelů elektřiny dosud nepocítil, naposledy k takové situaci došlo před dvěma lety," poukazuje David Najvar, vedoucí sekce Paroplynový cyklus. Úplnému blackoutu se tehdy podařilo zabránit jen díky síti zařízení, umožňujících stabilizaci přenosové soustavy tak, jak to nově dokáže i elektrárna ve Vřesové. 

Situaci z listopadu 2006 přitom zavinila zdánlivě banální chyba, kdy se v Německu nedomluvili dva operátoři, a po odpojení jedné z tras přenosové soustavy se celá Evropa v důsledku řetězové reakce rozdělila na tři samostatně fungující energetické ostrovy. Německo-francouzský trpěl nedostatkem elektřiny, středoevropský naopak přebytkem, a Balkán se potýkal s celkovou nestabilitou hrozící úplným vypnutím sítě.  

„Kdyby dnes došlo k podobné situaci, naše elektrárna by na ni zareagovala naprosto automaticky," vysvětluje Najvar s tím, že nový řídicí systém elektrárny soustavně vyhodnocuje frekvenci v síti. Ta má být na hranici 50 Hertzů. V případě, že se tato frekvence kvůli poruše, prudkému nárůstu nebo naopak poklesu spotřeby vychýlí směrem nahoru nebo dolů, elektrárna sama automaticky sníží nebo zvýší výkon. 

To vše se děje ve velmi krátkém čase. Z výkonu 180 MW paroplynová elektrárna Vřesová dokáže snížit svou výrobu na 2 MW za pouhou jednu vteřinu. Díky tomu dokáže vyrovnávat frekvenci sítě v ostrovním provozu, a v případě jejího úplného rozpadu pak bleskově přejde do stavu, kdy vyrábí elektřinu pouze pro vlastní spotřebu. Jakmile se stabilizuje situace v přenosové soustavě, je pak připravena k okamžitému zpětnému fázování.     


FK Baník Sokolov Koupaliště Michal Golf Sokolov